• Akcie a podujatia

     • Akcie a podujatia v školskom roku 2023/2024

     •  

      Medzinárodný deň včiel a beseda so včelárom

      Žiaci 2.B mali v mesiaci máj na hodinách prvouky projektové vyučovanie na tému SPOLOČENSTVO VČIEL. Na besedu si pozvali skúseného včelára, ktorý im porozprával zaujímavosti o živote včielok. Druháci sa dozvedeli o kráľovnej matke, robotniciach, trúdoch, o rojení včiel, videli úľ, medzistienky, vyskúšali si včelársku kuklu, ochutnali výborný med. Porozprávali sa aj o iných produktoch ako o mede, ovoňali propolis, ktorý sa používa ako liečivo a nahliadli aj do včelárskych kníh a časopisov. Včelárovi ukázali aj svoje pekné projekty o včielkach a on ich za odmenu označkoval fixkou, ktorou sa označujú kráľovné. Med, ktorý im priniesol jedia deti už 3.týždeň na desiatu na maslových chlebíkoch. Takýmto spôsobom sme si pripomenuli, aké dôležité sú včely pre nás, pre celú našu Zem.

      Foto

      Návšteva hasičskej stanice

      Dňa 16. 5. žiaci 2.A a 2.B navštívili Hasičskú stanicu v Petržalke. Prezreli si hasičské autá zvonku i zvnútra, hasičské pomôcky, člny, záchranné obleky a dýchacie prístroje. Vyskúšali si hasičskú helmu a posedeli si aj v člne. Hasiči im porozprávali veľa zaujímavých informácií o ich povolaní a zodpovedali množstvo otázok našich druhákov. Na záver si deti mohli vyskúšať lezeckú stenu.

      Včelárstvo - exkurzia

      Dňa 16.5.2024 sa triedy 3.A a 3.B zúčastnili exkurzie vo včelárstve v Devínskej Novej Vsi. Včelár žiakom vysvetlil spracovanie medu a previedol ich celou prevádzkou. Deti sa oboznámili so životom včiel a tiež ochutnávali rôzne druhy medov. Na záver si mohli kúpiť rôzne výrobky z medu.

      Bojnický zámok a ZOO

      Dňa 14. mája sa žiaci 5. a 7. ročníka našej základnej školy zúčastnili výletu do Bojnického zámku a ZOO. Po príchode do zámku nás privítala sprievodkyňa, ktorá nás previedla nádhernými interiérmi a oboznámil s históriou a legendami zámku. Obdivovali sme zlaté salóny, veľkolepé sály a tajomné podzemie. Po prehliadke zámku sme sa presunuli do neďalekej ZOO Bojnice. Videli sme rôzne druhy zvierat, od levov a tigrov, cez opice, až po exotické vtáky a plazy.
      Výlet bol plný nových informácií a zábavy. Žiaci si rozšírili vedomosti o histórii a prírode a strávili čas v príjemnom prostredí so spolužiakmi a učiteľmi. Plní dojmov a zážitkov sme sa vrátili domov a nadšene rozprávali o našom dni rodičom a kamarátom. Tento výlet bol skvelým zážitkom, na ktorý budeme všetci určite dlho spomínať.

      Foto

      Arakovo - papaje

      Dňa 13.5.2024 k nám do školy prišlo Arakovo, teda papagáje. Je to program environmentálnej výchovy, ktorý spočíva v odbornej prednáške o druhoch a živote exotického vtáctva spojená s praktickým kontaktom s exotickým vtáctvom. Naši žiaci, prvostupniari, takto získali neoceniteľné poznatky, skúsenosti a zážitky zo života exotického vtáctva. Žiaci dávali chovateľkám množstvo zaujímavých otázok. Mali možnosť na vlastných rukách, pleciach držať veľké papagáje, kŕmiť ich, všímať si ich hlasné prejavy komunikácie, teda škriekanie. Papagájom sa rozprávať veľmi nechcelo, lebo bolo okolo nich dosť veľa nadšených žiakov.

      Foto

      Prednáška v Bratislavskom centre opätovného použitia KOLO

      V piatok 10.mája 2024 sa žiaci 8.A a 8.C zúčastnili prednášky a následnej diskusie v Bratislavskom centre opätovného použitia KOLO. Témou prednášky bola „rýchla móda“ a konzumné správanie spoločnosti. Súčasťou prednášky bol aj krátky edukačný film „O čom si šepkajú šaty“, v ktorom okrem hercov a módneho návrhára účinkovala aj pani prezidentka. Žiaci sa aktívne zapájali do diskusie, téma ich zaujala, lebo sa s ňou stotožnili.

      O najväčšom priateľstve - divadelné predstavenie

      Naši žiaci zo 4.A, 4.B, 4.C sa dňa 30.4.2024 v DK Lúky zúčastnili veľmi pekného divadelného predstavenia „O najväčšom priateľstve“ v podaní hercov z Divadla TANDEM. Bola to rozprávka o priateľstve Vojtecha a Janka, ktoré nedokáže pretrhnúť ani sila zlých čarodejníc (Ľubany, ktorá bola ako Chamtivosť a Dobromily, ktorá bola ako Závislosť). Divadelné predstavenie bolo veľmi pútavé aj poučné. Reakcie našich žiakov sa menili, ako sa menili aj situácie na divadelnom javisku. No ako to v rozprávkach býva, vždy sa rozprávka končí dobre a so šťastným koncom. V závere tohto predstavenia mohli žiaci písomne vyjadriť svoje pocity, za ktoré dostali aj sladkú odmenu. Na pamiatku sa všetci odfotili aj s divadelnými hercami a odchádzali so spokojným úsmevom na tvári, že sa všetko dobre skončilo.

      Foto

      Darček pre mamičky z keramiky

      Druhú májovú nedeľu mali naše mamičky sviatok. Žiaci 2.B im tento deň nachystali pekný darček. Vyrobili im misku v tvare srdiečka aj s ružičkou v keramickej dielni v  Cik Cak centre. Najskôr misku z hliny vymodelovali, tá sa vypálila a neskôr prišli opäť do dielne naniesť farebnú glazúru. Mamičkám sa darček veľmi páčil. 

      Foto

      Vytvarná výchova v Cik-cak centre

      Dňa 17.4.2024 žiaci 2.A mali výtvarnú výchovu v Cik-Cak centre v keramickej dielni - vymodelovali si z hliny črepník ako darček pre mamičku ku Dňu matiek. Po vypálení v peci sa žiaci ešte vrátili darček glazúrovať.

      Foto

      Kurz prvej pomoci

      Naši žiaci v dňoch od 15.4. – 18.4.2024 prostredníctvom skúseného zdravotníckeho koordinátora zo spoločnosti AP Rescue, dlhoročného záchranára Petra Lakomého mali možnosť oboznámiť a prakticky sa naučiť ako môžeme zachrániť život človeka.

      So žiakmi viedol veľmi zaujímavý rozhovor, kde každý zistil, čo je v záchrane človeka dôležité. Veď naozaj, stať sa môže hocičo a hocikde a tu potom rozhodujú aj minúty a sekundy.

      Žiaci sa aktívne zapájali a prakticky si mohli vyskúšať ako oživiť človeka. Najskôr prostredníctvom malých plyšových pánd si ujasnili, na ktorej strane je srdiečko, v akej polohe máme mať zraneného človeka, čo sa ho spýtať, ako máme zistiť, či dýcha a to najhlavnejšie, ako mu podať umelé dýchanie a začať oživovať. Potom si žiaci vyskúšali oživovanie aj na umelých figurínach. Dôležité je aj presné počítanie a v správnom tempe oživovať človeka. Na to žiakom pomáhala pesnička, ktorú si spoločne spievali, aby udržiavali správny rytmus a tempo oživovania. Na konci veľmi pútavého a poučného kurzu sa išli žiaci pozrieť aj do sanitky, kde mali možnosť vidieť množstvo dôležitých prístrojov, či defibrilátor.

      Treba však pamätať, aby sme sa vždy správali zodpovedne a bezpečne, aby sme neohrozili seba a iných.

      Foto

      Vesmír očami detí

      Naša škola sa aj tento školský rok zapojila do celoslovenskej výtvarnej súťaže Vesmír očami detí. Žiaci z 2.A pod vedením uč. Hubinovej a z 2.B, 6.B a 5.C pod vedením uč. Bulafčíkovej vytvorili pekné práce.

      Foto

      Deň vody v 2.E

      Dňa 22.3.2024 sa žiaci 2.E obliekli do modrej farby. Tento deň - Deň vody, sa niesol v znamení projektového vyučovania. V rámci využitia medzipredmetových vzťahov sa počas celého doobedia venovali vode a témam s ňou súvisiacim. Rozhovory a aktivity vyvrcholili vytvorením spoločného plagátu, v ktorom sa mohol každý vyjadriť prostredníctvom kresby. Je potrebné si uvedomiť dôležitosť tejto vzácnej tekutiny, naučiť sa neplytvať ňou a zamerať sa na ochranu životného prostredia.

      Foto

      Deň vody v 2.B

      22. marca si žiaci 2.B pripomenuli tento významný deň projektovým vyučovaním. Najskôr si  spoločne prečítali príbeh o Striebornej kvapke, dozvedeli sa v ňom o kolobehu vody v prírode. Neskôr písali slová z kartičiek, ktoré im predstavili morské živočíchy a súviseli tiež s vodou, skupenstvami vody ... v nich vyznačovali tvrdé a mäkké spoluhlásky. V kruhu, či skôr v tvare kvapky sedeli na koberci a podávali si kocku ľadu, pritom však mali povedať, na čo všetko využívame vodu ... niekoho kocka veľmi chladila v dlani, kým vymyslel odpoveď. Ostatné kocky ľadu sme dali s nádobou na radiátor a celý týždeň sme pozorovali skupenstvá vody od tuhého, kvapalného až sa nám voda úplne vyparila. Na záver každý vystrihol kvapku vody so svojím menom a vytvorili jednu veľkú s posolstvom, že my sme tiež ako také malé kvapky, keď sa spojíme a držíme spolu, dokážeme viac. A že vodou musíme šetriť, lebo je vzácna.

      Foto

       

      Marec - Mesiac knihy v MK Prokofievova

       

      Žiaci 2.B si pripomenuli tento MESIAC KNIHY návštevou Mestskej knižnice na Prokofievovej. A nebola to len obyčajná návšteva, kde si druháci mohli iba požičať knihy. Triedna učiteľka Zuzana Bulafčíková im zorganizovala " Stretnutie s dielami H.CH. Andersena ". Dozvedeli sa o živote rozprávkara, prečítali si spolu príbeh Statočný cínový vojačik, namaľovali k nemu obrázok a vo dvojiciach museli odpovedať na otázky z kvízu. Na záver si ešte prečítali z kníh, ktoré ich zaujali v knižnici, nejaké si aj požičali. Táto netradičná hodina čítania sa im veľmi páčila ...

      Foto

      Drôt v umení

      V mesiaci marec  navštívili žiaci 2.B a 6.B s uč. Z. Bulafčíkovou v rámci hodín VYV výstavu Drôt v umení.  Expozícia v Cik Cak centre sa im veľmi páčila a so záujmom si vypočuli aj výklad pani drotárky. Predstavila im drotárske umenie, históriu slovenských drotárov, ale aj niekoľko svojich prác, ktoré vytvorila ona aj jej  manžel. Inšpirovala sa slovenským folklórom a práve tieto práce sa žiakom najviac páčili.

      Foto

      LVVK Chopok

      Študenti 7 - 8 ročníka sa v tomto školskom roku zúčastnili lyžiarskeho výchovno-výcvikového kurzu v dňoch od 11.3.2024 – 15.3.2024. 36 žiakov bolo ubytovaných v hoteli Krpáčovo v Krpáčove. Vedúcou kurzu bola Mgr. Silvia Mackovich, inštruktormi lyžovania boli Vierka Tomečková, Erich Baláž, Mgr. Patrícia Bašťovanská a vychovávateľa vykonával Jaroslav Vaľo, PaedDr. Lyžiarsky výcvik sa konal na svahoch Chopku.

      Účelom LVVK bolo aj žiakov vychovávať k vzťahu k prírode, dodržiavaniu horských a lyžiarskych pravidiel, vedieť pomôcť slabšiemu a brať na seba zodpovednosť za dodržiavanie denného režimu, poriadku, svojho správania a činov.

      Foto

      Srdce na mieste v Bibiane

      Deň "navyše" - 29. február 2024 strávila 3.D v Bibiane na aktivite Srdce na mieste. V tomto čase sme v priestore knižnice počúvali o tom, ako autori najstaršieho časopisu Slniečko píšu o svojom rodisku a "kde je" ich srdce. V druhej časti nás sprevádzali výstavou o farbách a farebných efektoch, tvorby tlače ilustrácií. Cestou tam a späť sme cez historickú časť Bratislavy sledovali významné kultúrne pamiatky.

      Foto

      Petržalka bez odpadu

      Dňa 21. 2. 2024 sa 3.D zúčastnila eko-výpravy do obchodu v blízkosti školy s názvom Petržalka bez odpadu - bezobalový obchod. Účasť bola spojená s krátkou prednáškou o podpore ekologického správania, zdravej výživy a hygieny, čo je aktuálne aj súčasťou predmetu Prírodoveda. Žiaci sa aktívne pýtali a aj si kúpili trvanlivý alebo spotrebný tovar podľa vlastného výberu. 

      Valentínska pošta

      VALENTÍNSKA POŠTA mala aj tento rok veľký úspech. Potešilo sa veľa detí a učiteliek, učiteľov z milých valentínskych prianí. 💕

      Foto

      Prednáška o projekte BARS

      Dňa 9.2.2024 sa žiaci 9.A zúčastnili na prezentácií o projekte BARS. Ide o projekt, v ktorom trojčlenné stredoškolské tímy súperia o výhru v súťaži a to výskumnú expedíciu do exotickej krajiny. Tohtoroční víťazi nám odprezentovali ich expedíciu do Indie. Prednášku navštívila aj veľvyslankyňa Indie, ktorá nám poskytla zaujímavé informácie o jej krajine. Žiaci si prezentáciu veľmi užili a potešila ich aj ochutnávka indických jedál.

      Foto

      Exkurzia do centra FLiP vo Viedni

      Dňa 8.2. sa žiaci a žiačky 7.A a 7.B triedy zúčastnili exkurzie v centre finančného vzdelávania FLiP vo Viedni. Otestovali si svoje vedomosti o financiách a dozvedeli sa o sebe, či patria medzi finančných géniov, medzi tých, ktorí si vedia ušetriť peniažky, alebo patria k tým, ktorí na svojej finančnej gramotnosti potrebujú ešte popracovať.

      Foto

      LVVK Malinô Brdo

      Aj v tomto školskom roku sa žiaci 2. stupňa zúčastnili lyžiarskeho výcvikového kurzu v lyžiarskom stredisku Malinô Brdo. Kurzu sa zúčastnilo 44 žiakov. Okrem už skúsených lyžiarov sme mali aj začiatočníkov, ktorí si lyžovanie vyskúšali prvý raz. Podmienky na lyžovanie boli veľmi dobré, svah bol vždy upravený. Počasie sa rozhodlo, že nám ukáže všetky svoje tváre, a tak sme zažili mráz, hmlu, silný vietor, ale aj pekné slnečné počasie. Všetci sa veľmi zodpovedne učili a zdokonaľovali v lyžovaní. Veríme, že žiaci budú mať na lyžiarsky výcvik len tie najlepšie spomienky a stretneme sa aj na budúci rok na svahu, a to aj s novou posilou žiakov.

      Foto

      Výstava betlehemov a vianočné oblátky

      V decembri, v rámci hodín Náboženskej výchovy, sme sa v pastoračnom centre pri kostole, v blízkosti školy, zúčastnili výstavy betlehemov - malých i veľkých z rôznych materiálov na ktorú nás pozval Klub seniorov. Prekvapenie nám pripravila pani Anna Hečková, ktorá nám so svojimi pomocníkmi ukázala ako sa pečú vianočné oblátky, ktoré sme s radosťou ochutnali. My sme ich potešili darčekom maľovaných betlehemov a spievaním kolied.

      Foto

      Triedna vianočná besiedka

      Žiaci 2.B so svojou triednou pani učiteľkou pripravili pre rodičov krásne prekvapenie. Celý december vyrábali darčeky, pohľadnice, nacvičovali program a vyzdobovali triedu. 20.12.2023 nastal ten deň, kedy to všetko vypuklo. Dievčatá s červenými mašličkami a chlapci v mikulášskych čiapkach recitovali vinše, spievali a hrali na flaute koledy, zaspievali pieseň Vianočná nálada a na záver spolu s rodičmi Tichú noc. Program sa rodičom veľmi páčil a za odmenu im parádne zatlieskali. Odmenou deťom boli aj koláčiky, ktoré rodičia napiekli na besiedku.

      Foto

      KPR s Baštrngom

      Dňa 20.12.2023 zavítal na našu školu Baštrng, ktorý nám v spolupráci s OZ Záchrana a Nadácia NN ľuďom odovzdali defibrilátor, ktorý bude 24h denne verejne dostupný. So žiakmi si zároveň pocvičili KPR (kardiopulmonálna resuscitácia).

      Ďakujeme

      Foto

      Vianočná cukráreň

      Aj tento rok sa dňa 18.12.2023 uskutočnila na našej škole vianočná cukráreň, ktorá sa vydarila - domáce vianočné pečivo, koláčiky fantasticky vyzerali aj chutili. A na záver cukrárne nám do vestibulu  prišli zaspievať vianočnú pieseň žiaci zo 7.A a 7.B pod vedením p.uč.Vaculčiaka.

      Foto

      Vianočná pošta

      Aj tento školský rok žiaci 2.B a 6.B v decembri nakreslili a vyrobili 48 pohľadníc, ktoré poputovali do zariadení pre seniorov na celom Slovensku. Dúfame, že sa im páčili a potešili starkých pred Vianocami.

      Foto

      Mikuláš v škole

      Dňa 6.12. MIKULÁŠ s ANJELMI a ČERTÍKMI potešil všetky deti. Za pieseň alebo báseň dostali deti od Mikuláša, anjelikov a čertíkov sladkú odmenu.

      Foto

      Kultúra v srdci

      Na národnej oslave v Nitre, 5. júla tohto roku, z príležitosti 1160. výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metóda na naše územie, bol v spolupráci s Ministerstvom kultúry vyhlásený rok Kresťanskej kultúry 2023 – 2024. Do tohto projektu sa, v rámci Náboženskej výchovy, zapojili žiaci našej školy vytvorením nástenky. Slovo kultúra z latinčiny cultura - je odvodené od slova colere, čo znamená pestovať. Z bohatstva kresťanskej kultúry sme si vybrali čnosti, ktorými máme pestovať – kultivovať naše srdcia dobrého a mierumilovného života.

      Foto

      Bezpečnosť detí na internete

      Členovia parlamentu si pripravili prezentáciu na IKT - na tému "BEZPEČNOSŤ DETÍ NA INTERNETE" - v každej triede 1. a 2.stupňa prezentovali, diskutovali, odpovedali na otázky. Deťom sa prezentácia a diskusia páčila, bola poučná a zaujímavá.

      Foto

      Drotárstvo

      Dňa 28.11.2023 triedu 4.C, 30.11.2023 triedu 5.B a 1.12.2023 triedu 5.A navštívili pracovníčky z CVČ Gessayova 6 Bratislava. Pre žiakov si pripravili pútavú prezentáciu ohľadom drotárstva a samozrejme žiaci aktívne vyrábali ozdoby z drôtu. Na vlastných rukách zistili, ako ťažko museli kedysi pracovať ľudia, aby sa uživili, čo všetko museli robiť, aby sa im ľahšie žilo. Vyrobili si srdiečko z oblasti Detvy a tešia sa už na ďalšiu tvorivú návštevu.

      Foto

      Výstava Malý princ

      Dňa 14.11.2023 sa žiaci 8.B a 8.C triedy a dňa 10.1.2024 žiaci 4.A zúčastnili výstavy Malý princ od Elišky Podzimkovej, ktorá sama prebádala miesta, na ktorých autor tohto diela havaroval. Žiaci si mohli pozrieť kratučký dokument, v ktorom autorka opisuje svoju cestu za dobrodružstvom. Pomocou aplikácie v mobilnom telefóne žiakom ožili obrazy, ktoré boli na výstave umiestnené. V tematicky vyzdobenom stane si mohli deti vypočuť audio nahrávku knihy a pomocou svojich zmyslov mali prísť na to, aké zvieratko je ukryté v machu.

      Foto

      Divadelné predstavenie Malá princezná

      Dňa 13.11. (pondelok) sa žiaci 5. B triedy zúčastnili divadelného predstavenia Malá princezná, ktoré sa uskutočnilo v Miestnej knižnici Petržalka. Po predstavení nasledovala beseda s autorom Jánom Uličianskym. Žiaci našej školy mali na autora množstvo otázok, ktoré im pán spisovateľ rád zodpovedal.

      Foto

      Halloween v škole

      Žiaci zo školského parlamentu z 9.B - Lana, Ema, Natália B., Simona, Natália Ď., Alex, Martin N., Dominik M., Daniel a 9.A - Matúš, Dominik pripravili halloween-ske plagáty a "strašidelnú chodbu 🎃", cez ktorú prešli žiaci 2.stupňa a žiakom 1.stupňa pripravili v každej triede malý kvíz a odfotili sa s nimi v maskách.

      Halloween-ský deň bol veselý a po škole sa pohybovali rôzne milé a "strašidelné" bytosti.

      Foto

      Naživo v rádiu v projekte Milión detí

      Teší nás, že po prvej mediálnej skúsenosti so žiakmi našej školy sme znovu dostali ponuku zúčastniť sa živého vysielania v rádiu Mária.

      11 žiakov 5.C triedy sa 18. októbra 2023, v rámci Náboženskej výchovy, zúčastnilo celosvetovej iniciatívy s názvom Milión detí sa modlí ruženec.

      Priamy prenos modlitby Slávnostného ruženca za jednotu a mier vo svete potešil rodičov, starých rodičov i tisíce poslucháčov rádia.

      V živom večernom vysielaní od 17,15 hod. žiaci svojou disciplinovanosťou, pocitom zodpovednosti, kultivovaným prednesom, sebavedomým vystupovaním a predovšetkým tímovou prácou udivili a príjemne prekvapili nielen poslucháčov rádia, ale taktiež profesionálnych pracovníkov vysielania.

      Nasledovala prehliadka rozhlasových štúdií s prístupom k vysielacím počítačovým zariadeniam, kde im redaktorka vysvetlila rozdiel ako sa pracuje v živom vysielaní alebo zo záznamu.

      Domov sa vracali s radosťou a neskrývanou hrdosťou.

      Foto

      Hvezdáreň Hurbanovo

      Štvrtáci na hodinách prírodovedy nadobúdajú a prehlbujú si poznatky o našom veľkom nekonečnom vesmíre. Tieto témy, ako sú Planéty slnečnej sústavy, Vesmír, Súhvezdia, Hviezdy, Zem, Mesiac a veľa iných veľmi žiakov zaujímajú.

      Z toho dôvodu sa dňa 25.10.2023 triedy 4.C, 4.E a 4.D zúčastnili exkurzie v Slovenskej  ústrednej hvezdárni v Hurbanove. Pracovníci hvezdárne žiakom pútavo rozprávali, premietali, predvádzali a odpovedali na množstvo otázok, ktoré ich zaujímali. Dozvedeli sa, že v súčasnosti okrem hvezdárne v Hurbanove, na Slovensku existuje 15 hvezdární – v Banskej Bystrici, Hlohovci, Humennom, Kysuckom Novom Meste, Leviciach, Medzeve, Michalovciach, Partizánskom, Prešove, Rimavskej Sobote, Rožňave, vo Svidníku – Roztokách, v Trebišove, Žiari nad Hronom a v Žiline.

      A čo je aktuálnou úlohou tejto hvezdárne? V odborno – pozorovateľskej a výskumnej oblasti Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove vykonáva a koordinuje pozorovateľskú a vedecko-výskumnú činnosť v odboroch slnečnej fyziky, medziplanetárnej hmoty, stelárnej astronómie a histórie astronómie. Astronomickú verejnosť preto v pravidelných trojročných intervaloch informujú o výsledkoch na celoslovenských pracovných konferenciách astronómov amatérov na Slovensku.

      Exkurzia sa žiakom páčila, aj počasie nám prialo, ani sa im nechcelo odtiaľ odísť.

      Foto

      Natieranie školského plota - poďakovanie

      Dňa 14.10.2023 sa uskutočnila brigáda rodičov, ktorí nám pomohli natrieť školský plot. Ďakujeme rodičom, ktorí sa brigády zúčastnili a pomohli nám skrášliť okolie našej školy.

      Zároveň sa chceme poďakovať zamestnancom firmy NN Nationale Nederlanden, ktorí dňa 6.10.2023 nám prišli tiež v rámci dobrovoľníctva pomôcť s natieraním školského plota.

      Foto

      https://photos.app.goo.gl/tBeD9tQGQ5iAuAQHA

      Deň župných škôl

      Dňa 13. októbra sa v OC Bory Mall konala akcia Deň župných škôl, na ktorej sa prezentujú jednotlivé stredné školy Bratislavského kraja. Zúčastnili sa jej aj naši deviataci v sprievode svojich triednych učiteliek pani Labáthovej, Fremlovej a pána učiteľa Vaľa. Veríme, že ponuka študijných odborov ich zaujala, pretože bola bohatá. Už len si správne vybrať :)

      Foto

      Exkurzia na gazdovstvo vo Vajnoroch

      Dňa 6.10.2023 sa 3.D zúčastnila zážitkovej exkurzie na Gazdovstve v priestoroch PD Vajnory.

      Exkurzia začala zaujímavou prezentáciou o mlieku - o cicavcoch až po vtákopyska, a to v priestore PD, v ktorom bola zároveň výtvarná výstava pre deti, rodáka z Vajnor. Tam sme tiež dostali zdarma jablkovú šťavu z miestnych sadov. Pokračovanie bolo v exteriéri, kde sa žiaci voľne pohybovali vo výbehu pri koziach, ovečkách, pri klietke s pávmi, v maštaliach s dvoma druhmi kráv a teliatok. Hladkali zvieratká, bolo cítiť ich terapeutické pôsobenie na deti z mesta. Návšteva koníka v stajni nebola možná pre momentálnu neprítomnosť zoologičky. Sprevádzala nás pedagogička, ktorá bola k žiakom veľmi láskavá a pútavo im rozprávala o prístupe k zvieratám a starostlivosti o nich.

      V miestnej predajni si deti zakúpili darčeky pre svojich blízkych.

      Foto

      Ekotopfilm - Junior festival, environmentálna výchova žiakov

      Z každej strany počúvame o hroziacich environmentálnych hrozbách. Odpočítavame čas, ktorý strávime na Zemi, lúčime sa s ohrozenými druhmi. Kto nás zachráni? Ak chceme katastrofálnym predpovediam čeliť, mali by sme sa zamerať na výchovu detí.

      Junior festival, ktorý prebieha v rámci festivalu a tour v dopoludňajších hodinách, sa už od roku 2001 snaží žiakov vzdelávať a motivovať, aby sa ich správanie uberalo smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Cieľom Junior festivalu je deti inšpirovať, aby sa k životnému prostrediu správali zodpovedne.

      Naši žiaci zo 4.C a 4.E sa dňa 27.9.2023  v priestoroch Pisztoryho paláca stali tiež súčasťou tohto festivalu, kde žiakov prostredníctvom filmov inšpirovali a nabádali k zodpovednejšiemu správaniu a lepšiemu vzťahu k životnému prostrediu. Žiaci videli tieto filmy: Zvláštny zločin pána Jaya, Bo a smeti, Ekosystém plastov. Po skončení premietania filmov mali žiaci sprievodný program v podobe rozhovorov, diskusie ale aj testu. Žiaci sa aktívne zapájali a aj svojím pričinením, prispejú k záchrane našej planéty.

      Foto

      Kyberšikana - výchovný koncert

      Dňa 26.9. sa na našej škole uskutočnil výchovno-motivačný koncert na tému kyberšikana. Tohto koncertu sa zúčastnili žiaci 2. stupňa a koncert sa neniesol len v duchu hudobného žánru hip hop, ale aj diskusie na túto dôležitú tému. V dnešnej modernej dobe technológií je veľmi dôležité, aby deti poznali hrozby, ktoré na ne číhajú v online priestore. Za tento koncert ďakujeme slovenskému umelcovi Suverenovi, ktorý nie len vytvoril výbornú atmosféru a ochotne absolvoval autogramiádu a fotenie, ale žiakom ponúkol aj odborné informácie z oblasti online šikanovania.

      Foto

      Biela pastelka

      Dňa 22.9.2023 sa naša škola zapojila do dobrovoľnej finančnej zbierky na pomoc nevidiacim a slabozrakým. Žiaci, zamestnanci a rodičia mohli prispieť dobrovoľnou finančnou čiastkou do pokladničky.

      Za dobrovoľný finančný príspevok mohli získať bielu pastelku alebo pohľadnicu.

      Foto

       

      S Bibianou do školy

      V dňoch 9.9.2023 a 13.9.2023 prišli lektori z BIBIANY do 3. ročníkov, 1.D, 2.C a 4.D s programom plným ilustrácii a kníh, ktorý prehĺbil žiakom poznanie o BIBIANE a BIBe.

      BIB je medzinárodná súťažná prehliadka originálov ilustrácii kníh pre deti.

      Program predstavil žiakom ilustrácie vybraných slovenských ilustrátorov a cez aktivity spojené s tvorbou ilustrácie rozvíjal u žiakov schopnosti interpretácie textu a jeho vizuálneho spracovania.

      Foto