Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Získané ocenenia

 

Za rok 2014 sme boli opäť ocenení titulom "Škola roka"

01 Šr14  02 Šr14 

          Tak ako každý rok, aj v tomto školskom roku bola v Cik-Cak Centre pri príležitosti Dňa učiteľov vyhodnotená "Škola roka 2014" a "Učiteľ roka 2014". ZŠ Tupolevova po druhýkrát získala tento titul. Ocenenie si prevzali z rúk zástupcu starostu Mgr. Jána Bučana riaditeľ školy Mgr. Miroslav Cisár spolu so zástupkyňami Mgr. Júliou Melčákovou a RNDr. Jankou Hontiovou.

          Vyznamenaním pre ZŠ je aj to, že medzi sedem ocenených učiteľov v Petržalke sa zaradila aj pani učiteľka Mgr. Darina Kováčechová, ktorá získala titul "Učiteľ roka 2014"

 

 

Stali sme sa školou roka 2011

 

 01 Škola roka  02 Škola roka  03 Škola roka  04 Škola roka  05 Škola roka

 

          28. marca, na Deň učiteľov, oceňoval starosta Petržalky Vladimír Bajan najlepších učiteľov a aj najlepšiu petržalskú školu. Školy boli monitorované počas celého roka a hodnotili sa napríklad priebežné plnenia cieľov školy, ponuky záujmovej činnosti pre žiakov, školský vzdelávací a výchovný program, či spolupráca s rodičmi. 

          Pani učiteľka Mgr. Miroslava Ondrušková, bola  starostom, Ing. Vladimírom Bajanom, ocenená ako najlepšia učiteľka našej školy. To, že sme sa stali petržalskou Školou roka 2011, sme sa všetci dozvedeli na spoločenskom posedení, kedy nám to s veľkou radosťou oznámil riaditeľ školy Mgr. Miroslav Cisár.

 

 

Získali sme certifikát "Fakultná škola"

  

01 Fakultná škola   02 Fakultná škola 03 Fakultná škola 

 

          Dekan Pedagogickej fakulty UK prof. RNDr. O. Majzlan, PhD. udelil 10. februára 2010 Základnej škole Tupolevova 20 „Certifikát fakultnej školy“ za dlhoročnú spoluprácu pri príprave študentov v oblasti pedagogickej a odbornej praxe. 

          Špeciálne poďakovanie a uznanie patrí pani Viere Tomečkovej, vedúcej ŠKD, ktorá si ocenenie prevzala osobne.