Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Pripravované akcie ŠKD

 

 

AKTIVITY  ŠKD  MAREC - APRÍL 2019

 

 

„Kniha a ja“ návšteva všetkých oddelení v školskej a v Mestskej knižnici Prokofievova 6 – marec, mesiac knihy. Rozhovory s deťmi na tému kniha, ilustrácia, knižnica, kníhkupectvo, vypožičiavanie kníh.

„Čítam, čítaš, čítame“   súťaže a aktivity v čítaní  v  jednotlivých  oddeleniach ŠKD.

„Jarná výzdoba“  priestorov a herní ŠKD.

„Veľkonočné šantenie“ – 12. 4. 2019  v piatok  od 13.40 hod. – 15.30 hod. - zábavné popoludnie na školskom dvore, súťaže, zábavné hry, maľovanie na chodník, hľadanie pokladu.                                                                   

„Tanec v duši“ – nácvik  tanca na tanečnú prehliadku dňa  v DK Zrkadlový háj bude prebiehať  v piatok od 14.00 hod. – 15.00 hod. v posilňovni, prípadne  v hudobnej miestnosti s 15-20-timi vybranými deťmi.

 

„Olympijské disciplíny“ – príprava detí v atletike a  vybíjanej na celoklubovú súťaž v rámci telovýchovnej, športovej a zdravotnej oblasti výchovy.

 

 „Zápis do 1. ročníka ZŠ“ – tvorivé dielničky ŠKD  5. 4. – 6. 4. 2019 v piatok od 16:00 hod. – 18:00 hod. a v sobotu od 8:00 – 12:00 hod.

 

Kurz plávania“ – od 15. 4. – 17. 4. – 24. 4. -  26. 4. 2019 – 6-dňový kurz prostredníctvom firmy Happy Kids na plaváni Tupolevova ul. Cena kurzu je 45€ na dieťa -  6x60- minútový tréning. Čas od 13:00 – 14:00 hod. Rodičia môžu prihlásiť svoje dieťa do konca marca 2019 u svojej vychovávateľky.

 

na mesiace január – február 2019  

 

 

1.  Kurz lyžovania – v termíne........upresníme ( v prípade vhodných snehových podmienok) prostredníctvom Happy Kids v lyžiarskom stredisku Zochova chata. Lyžiarsky kurz sa uskutoční v popoludňajších hodinách, odchod zo školy autobusom o 12:30 hod., návrat o 17:00 hod.

Cena kurzu je 50€ + doprava (cca 20€ - 30€ na dieťa – podľa počtu detí v autobuse). Svoje dieťa môžete čo najskôr prihlásiť do 11. 1. 2019 u svojej vychovávateľky, od ktorej obdržíte záväznú prihlášku a zaplatíte poplatok. Všetky informácie o lyžiarskom kurze sú uvedené v priloženom letáku.

 2.  Kurz korčuľovania– v termíne od 4. 2. 2019 do 12. 2. 2019 na ľadovej ploche Avion prostredníctvom ŠK Juraja Hečka. Odchod zo školy autobusom o 13:20 hod., návrat do školy o 16:00 hod.

Cena kurzu je 46€ (doprava, ľadová plocha, tréneri, poistenie dieťaťa).

Svoje dieťa na kurz môžete prihlásiť u svojej vychovávateľky do 18. 1. 2019, ktorej uhradíte poplatok za kurz.

 3.  Detský karneval sa uskutoční dňa 20. 2. 2019 – streda o 14:00 hod. vo vestibule školy.

 

 

AKTIVITY ŠKD NA MESIACE NOVEMBER – DECEMBER 2018

 

 •  Imatrikulácia prvákov v Miestnej knižnici Petržalky na Prokofievovej ulici. V  mesiaci novembri  deti prvých ročníkov z nášho klubu navštívia Miestnu knižnicu na Prokofievovej ulici, kde budú zábavnou formou zdarma prijaté za čitateľov knižnice. 1.A dňa 5. 11. 2018, 1.B dňa 16. 11. 2018 a 1.C dňa 26. 11. 2018 o 14:00 hod.

 

 • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže úcta k starším - „Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku“ dňa 7. 11. 2018 v stredu vo vestibule našej školy o 14:00 hod. Z každého oddelenia ŠKD budú vyhodnotené tri najkrajšie práce detí. Výstavka vyhodnotených prác bude nainštalovaná vo vchode ŠKD, kde si ju budú môcť pozrieť rodičia.

 

 • Poplatok za ŠKD – pripomíname rodičom, aby uhradili poplatok za ŠKD za mesiace november a december 2018.

 

 • Jesenný divadelný festival v DK Zrkadlový háj sa uskutoční v dňoch 9. 11. – 11. 11. 2018. Deti nášho klubu navštívia v rámci festivalu divadelné predstavenie „Rozprávka mágie a kúziel“ dňa 9. 11. 2018 v piatok o 14:00 hod.

 

 • Vernisáž výstavy  6. ročníka projektu „To, čo nás spája“ sa uskutoční vo výstavnej sieni CC Centra na Jiráskovej 3, dňa 14. 11. 2018, v stredu o 14.00 hod.  Zúčastnia sa jej deti, ktoré sa podieľali na tvorbe prác.

 

 • Šarkaniáda – v mesiaci novembri v popoludňajšej činnosti ŠKD sa deti potešia z lietajúcich šarkanov, ktoré si sami vyhotovia alebo prinesú z domu. Každé oddelenie si určí termín podľa počasia.

 

 • Výzdoba herní a priestorov ŠKD zimnou a vianočnou tematikou.                                                                               
 • Rodičovský aktív – 15. 11. 2018. Informácie  rodičom o výchovno-vzdelávacej činnosti, o aktivitách ŠKD, o poplatku za  ŠKD.

 

 • Mikulášske popoludnie v ŠKD – sa uskutoční dňa 6. 12. 2018 vo štvrtok o 14:00 hod. v hudobnej miestnosti.

 

 • Vianočná tržnica od 10. 12. – 14. 12. 2018 v priestoroch zberných tried ŠKD.

 

 • Vianočná besiedka ŠKD – vo vestibule našej školy sa uskutoční dňa 18. 12. 2018 v utorok o 16:00 hod. Pre rodičov, starých rodičov vystúpia deti zo všetkých oddelení ŠKD.

 

 • Muzikál Snehová kráľovná – dňa 19. 12. 2018 v stredu o 14:00 hod. v Dome kultúry Lúky na Vígľašskej ul. Muzikál predvedú deti zo Základnej umeleckej školy v Senci.

 

 

 

 

Aktivity ŠKD plánované na mesiace máj a jún 2018 

 

 1. „Tanec v duši“ –  tanečná prehliadka všetkých školských klubov detí Petržalky, Jaroviec a Rusoviec sa uskutoční dňa 21. 5. 2018  v pondelok v DK Zrkadlový háj od 14:00 do 16:00 hod. Náš ŠKD bude reprezentovať 15 detí v tanečnom štýle hip-hop. Deti pripravovala pani učiteľka Silvia Mackovich na záujmovom krúžku hip-hop a pridali sa aj deti z klubu, ktoré krúžok nenavštevovali. Pedagogický dozor, pomoc pri nácviku a výber kostýmov pre deti zabezpečovala pani vychovávateľka Ivetka Huťanová. Na tanečnú prehliadku pôjdu povzbudzovať naše tanečníčky deti nášho klubu. Rodičia sú taktiež srdečne vítaní.

 

2. „MDD v našom klube“: dňa 30. 5. 2018 - v stredu - od 14:00 – 16:00 hod. sa uskutoční zábavné popoludnie na školskom dvore skákanie na trampolínach (zabezpečuje firma Happy Kids - 2€/dieťa), hudba, súťaže. Maľovanie na chodník na školskom dvore pod názvom „Môj vymyslený príbeh“. Dňa 1. 6. 2018 v piatok – od 13:30 – 14:30 hod. sme pripravili pre deti divadelné predstavenie vo vestibule našej školy pod názvom „Analfabeta Negramotná“.

 

3. „OFNP 2017 – Olympijský festival nádejí Petržalky“ od 4. 6. – 9. 6. 2018 na vybraných petržalských školách v športových disciplínach: atletika, vybíjaná, plávanie, cyklistika a v sobotu 9. 6. 2018 na ZŠ Holíčska od 9:00 hod. minibasketbal, kde si môžu rodičia s deťmi zahrať spoločne. 20 vybraných detí pôjde reprezentovať našu školu.

 

4. "Výtvarná súťaž – v rámci Olympijského festivalu nádejí Petržalky OFNP 2018". Téma výtvarnej súťaže je vytvoriť s deťmi v škole 2 plagáty – návrhy plagátu na budúci rok - plagát OFNP 2019. Plagát má byť vytvorený voľnou technikou, námet má vychádzať zo športových disciplín OFNP – atletika, vybíjaná na piesku, plávanie, cyklokros a minibasketbal.  Vyhodnotenia výtvarnej súťaže sa zúčastnia  deti, ktoré plagát namaľovali dňa 8. 6. o 10.30 hod v CCC na Jiráskovej ul., deti dostanú za krásne výtvory darčeky.

 

5. „Rytmus v tele" - dňa 27. 6. 2018 v stredu o 14:00 hod. vo vestibule školy. Rozlúčka so školským rokom - zábavné tanečné a kultúrne popoludnie všetkých detí školského klubu. Pozvaní sú aj rodičia.

 

6. „Tábor v Taliansku – Bellaria – Igea Marina“ sa uskutoční v termíne od  29. 6. – 8. 7. 2018. Zúčastnia sa ho rodičia s deťmi spoločne s učiteľmi z našej školy.