Partneri

Logo PetržalkaŠŠKHájenkaMestská knižnicaLogo Art PegasUIPŠ logoRun for FunKrúžky v škole

MENU

Galérie fotiek

INTERNETOVÁ ŽIACKA

Organizačná štruktúra školy

v školskom roku 2018/2019

 

Vedenie školy

Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy - riaditel@zs-tupolevova.sk

Mgr. Júlia Melčáková, štat. zástupca riditeľa, zástupkyňa riaditeľa pre 2. stupeň - zastupkyne@zs-tupolevova.sk

RNDr. Janka Hontiová, zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň - zastupkyne@zs-tupolevova.sk

Viera Tomečková, vedúca vychovávateľka ŠKD - tomeckova@zs-tupolevova.sk

 

 

 1. stupeň 

Meno triedneho učiteľa        

E-mail

Meno vychovávateľa

E-mail

1.A

Mgr. Zuzana Hubinová

hubinova@zs-tupolevova.sk

Kristína Csonková

csonkova@zs-tupolevova.sk

1.B

Mgr. Zuzana Bulafčíková

bulafcikova@zs-tupolevova.sk

Mgr. Adriana Soareová

soareova@zs-tupolevova.sk

1.C

Mgr. Ružena Valentínová

valentinova@zs-tupolevova.sk

Viera Tomečková 

tomeckova@zs-tupolevova.sk

1.D

Mgr. Miroslava Ondrušková

ondruskova@zs-tupolevova.sk

delia sa do 1.A, B, C

 

 

 

 

 

 

 2.A

Mgr. Agneša Semerská

semerska@zs-tupolevova.sk

Jarmila Palečková 

paleckova@zs-tupolevova.sk

 2.B

Mgr. Janka Miková

mikova@zs-tupolevova.sk

Marta Ráczová

raczova@zs-tupolevova.sk

 2.C

Mgr. Katarína Ivanová

ivanova@zs-tupolevova.sk

Monika Tollaová

tollaova@zs-tupolevova.sk

 2.D

Mgr. Mariana Takáčová

takacova@zs-tupolevova.sk

delia sa do 2.A,B, C

 

 

 

 

 

 

 3.A

Mgr. Marta Fremlová

fremlova@zs-tupolevova.sk

Mgr. Petra Palkovičová

palkovicova@zs-tupolevova.sk

 3.B

PaedDr. Andrea Ďurikovičová

durikovicova@zs-tupolevova.sk

Iveta Repiská

repiska@zs-tupolevova.sk

 3.C

Mgr. Patrícia Bašťovanská

bastovanska@zs-tupolevova.sk

Emília Babínová

babinova@zs-tupolevova.sk

 3.D

Mgr. Darina Burdanová

burdanova@zs-tupolevova.sk

delia sa  do 3.A, B

 

 

 

 

 

 

 4.A

Mgr. Rastislav Pivoň

pivon@zs-tupolevova.sk

Mgr. Rastislav Pivoň            

pivon@zs-tupolevova.sk

 4.B

Mgr. Alena Mladá

mlada@zs-tupolevova.sk

delia sa do

4.A a do 4.C

 

 4.C

Mgr. Paulína Blizmanová

blizmanova@zs-tupolevova.sk

Iveta Huťanová

hutanova@zs-tupolevova.sk

 4.D

Mgr. Alena Šprtová

sprtova@zs-tupolevova.sk

delia sa do

4.A a do 4.C

 

 

 

 

 

 

 2. stupeň 

Meno triedneho učiteľa 

 

E-mail

 

 

 

 5.A

Mgr. Silvia Mackovich

mackovich@zs-tupolevova.sk

 

 

 5.B

Ing. Eva Svobodová

svobodova@zs-tupolevova.sk

 

 

 5.C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.A

Mgr. Jana Kostovčáková

kostovcakova@zs-tupolevova.sk

 

 

 6.B

Mgr. Eva Gambaľová

gambalova@zs-tupolevova.sk

 

 

 6.C

Mgr. art. Jana Janotková

janotkova@zs-tupolevova.sk

 

 

 

 

 

 

 

 7.A

Mgr. Eva Jančiová

janciova@zs-tupolevova.sk

 

 

 7.B

Mgr. Marian Babušek

babusek@zs-tupolevova.sk

 

 

 7.C

 Mgr. Beata Šnircová

snircova@zs-tupolevova.sk

 

 

 

 

 

 

 

 8.A

Mgr. Darina Kováčechová

kovacechova@zs-tupolevova.sk

 

 

 8.B

Simona Šovčíková

sovcikova@zs-tupolevova.sk

 

 

 

 

 

 

 

 9.A

Mgr. Dagmar Sýkorová

sykorova@zs-tupolevova.sk

 

 

 9.B

Ing. Dana Labáthová

labathova@zs-tupolevova.sk

 

 

 

 

 

 

 

Netriedni učitelia             

E-mail

Zamestnanci na dohodu a čiastočný úväzok

Mgr. Matej Sedláček

sedlacek@zs-tupolevova.sk

 

Školský psychológ

PaedDr. Dana Janotová

Mgr. Marta Pivarčová

pivarcova@zs-tupolevova.sk

 

BOZP a PO

PhDr. Vojtech Nedorost

Mgr. Daniela Lukáčová

lukacova@zs-tupolevova.sk

   Správca IT Ing. Branislav Hromada

Mgr. Daniela Kováčová

kovacova@zs-tupolevova.sk

 

 

 

 

spravca@zs-tupolevova.sk

Mgr. Juliana Navrátilová

navratilova@zs-tupolevova.sk

 

Učiteľ evanjelického náboženstva

Mgr. Ján Kolesár

kolesar@zs-tupolevova.sk

 

Mgr. Róbert Henček

hencek@zs-tupolevova.sk

 

 


 

Erich Baláž

balaz@zs-tupolevova.sk

 

Učiteľ katolíckeho náboženstva

Martin Agner

agner@zs-tupolevova.sk