• Novinky

      • Dni Petržalky 24.-25.6.2022

      • Vážení rodičia a milé deti - starosta a poslanci mestskej časti Bratislava – Petržalka vás pozývajú na 25. ročník podujatia

       Dni Petržalky na Dostihovej dráhe, ktoré sa konajú  dňa 24.6.2022 od 16.00 – 22.00 a 25.6.2022 od 10.00 – 22.00 hod.

       Tešíme sa na Vašu účasť

      • Letné prázdniny pre deti zo Slovenska a Ukrajiny v anglickom študijnom tábore

      • • Letný tábor pre deti od 8 do 12 rokov

       • 27. júna – 1. júla a 4. – 8. júla

       • Od 8:00 do 16:00 hod.

       • Skupina len pre 12 detí

       • Bratislava – centrum mesta

       • IQšKA Akademia 

       https://www.iqska-akademia.sk/

       Ponúkame:

       • Kurz angličtiny s profesionálnym učiteľom (lekcie + voľný čas)

       • Obed, nápoje

       • Animačný program

       • Prehliadka mesta

       • Foto a video reportáž

       • V sprievode 2 dospelých

       • Darčeky

       Cena 165 eur (záloha pri rezervácii 50 eur)

       Extra: osobné náklady, vstupenky v prípade potreby, doprava v prípade potreby

       Garantujeme, že vaše deti získajú zručnosti v hovorenej angličtine, komunikácii, letnú energiu po školskom roku, nových kamarátov a čas na relax.

       Prihlášky detí prijímame do 31.5.

       Pre viac informácií prosím kontaktujte: 

       Alina Kondoruk

       +421949310293, WhatsApp

       alinakondoruk@gmail.com

      • Slovenskô ako maľované

      • Milí rodičia!

       Obchodný reťazec Lidl spustil projekt Slovenskô ako maľované. Za nákup v hodnote viac ako 20€ dostanete balíček, ktorý obsahuje nálepky a hlasovaciu kartičku, vďaka ktorej môže naša škola získať výpočtovú techniku. Hlasovaciu kartičku je potrebné zaregistrovať na:

       https://malovaneslovensko.lidl.sk

       alebo priniesť do školy a odovzdať triednym učiteľom.

       Ďakujeme za vaše hlasy!

      • Poistenie proti krádeží a strate vecí

      • Vážení rodičia,

       počnúc týmto školským rokom nebudú žiaci poistení proti krádeži a strate vecí, lebo poisťovňa Allianz, s ktorou sme mali v tejto oblasti dlhoročnú spoluprácu, tento typ poistenia zrušila. 

       Oslovili sme ďalšie poisťovne, žiaľ, žiadne proti strate a krádeži nepoisťujú alebo ich podmienky týkajúce sa zabezpečenia budov a dokazovania poistnej udalosti sú nastavené tak vysoko, že k odškodneniu by nedochádzalo.

       Prosím, zdôraznite aj Vy svojím deťom, aby by si na svoje veci dávali lepší pozor. V šatni školy v kútiku pre zabudnuté veci sa nachádza mnoho šatstva a obuvi, ktoré si deti z nepozornosti nechávajú v škole a ani po vyzvaní nikomu nechýbajú.

       Mgr. Miroslav Cisár, riaditeľ školy

      • Poďakovanie pracovníčkam školskej jedálne

      • Touto krásnou kytičkou vyjadrili rodičia poďakovanie za neľahkú prácu zamestankyniam našej školskej jedálne.

       Pracovníčky jedálne tieto netradičné kvetinky vďačne prijali so slovami: "ďakujeme, rady  to robíme pre Vaše i naše deti!"

     • Oznam školskej jedálne
      • Oznam školskej jedálne

      • Od 1.01.2021 je v platnosti  Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Petržalka č 15/2020 zo dňa 15.12.2020.

       Výška príspevku na režijné náklady

       V zariadeniach školského stravovania pre zákonného zástupcu žiaka v školách, ktoré sú v zriaďovateľskej  pôsobnosti mestskej časti

       Bratislava-Petržalka sa stanovuje nasledovne:

       1. Základná škola –zákonný zástupca žiaka uhrádza príspevok na režijné náklady vo výške 10 eur na žiaka paušálne za kalendárny mesiac.
       2. Diétne stravovanie zabezpečované individuálnou donáškou do zariadenia v súlade s osobitným predpisom –na základe predloženia potvrdenia lekára špecialistu o potrebe diétneho stravovania, zákonný zástupca uhrádza príspevok na režijné náklady za žiaka navštevujúceho ZŠ vo výške 5 eur/mesiac paušálne za kalendárny mesiac. 

       Ďakujeme

      • Ocenenie našich kolegýň

      • Za rok 2020 boli ocenené dve naše kolegyne, pani učiteľka Mgr. Ružena Valentínová a taktiež pani vychovávateľka Marta Ráczová.

      • ODHLASOVANIE OBJEDNANEJ STRAVY

      • V súčasnosti je možné už objednanú stravu odhlásiť najneskôr v daný deň do 8:00 a to šiestimi rôznymi spôsobmi:

        

       • Osobne u vedenia školskej jedálne
       • Písomne prostredníctvom zápisu do zošita v školskej jedálni
       • E-mailom na adresu sjtupolevova@gmail.com
       • Telefonicky na čísle 02/207 63 823
       • SMS na číslo 0903/818 101 NONSTOP a v daný deň taktiež do 8:00
       • Webovou aplikáciou e-jedálniček na webových stránkach školy.

       Ak je webová aplikácia neprístupná, alebo pri odhlásení stravy mailom nedostanete spätné potvrdenie o odhlásení stravníka, neváhajte prosím použiť vyššie uvedené, Vám dostupné, možnosti.

       Všetky kontaktné údaje nájdete aj medzi kontaktmi školy.

     • Oznam pre stravníkov
      • Oznam pre stravníkov

      • Vážení stravníci a rodičia!

       Informácie o objednávkach a rušení objednávok obedov, odobratej strave a ostatné informácie pre stravníkov sa naďalej nachádzajú na stránke e-jedálniček,  http://195.28.76.122/ejidelnicek/ .

       Systém edupage.org síce obsahuje aj blok jedáleň, ale pre naše potreby, kedy je ako príprava, tak aj výdaj jedla podstatne komlikovanejší, pretože obsluhujeme nielen základnú školu ale aj dve materské školy, je nateraz vhodnejší uvedený e-jedálniček.

       Systém edupage.org využíva naša škola len pre potreby samotnej výučby a súvisiacej agendy, ale nie pre stravovanie!

        

     • Suplovanie
      • Suplovanie

      • Pozrite si suplovanie a iné každodenné zmeny v rozvrhu. Posledné suplovanie bolo vypublikované: 23. 6. 2022
     • Používateľské kontá
      • Používateľské kontá

      • Je možné, že niektoré časti stránky uvidíte len po prihlásení. Ak ste Vaše heslo zabudli, prosím použite odkaz “Neviem prihlasovacie meno alebo heslo” a zadajte Váš email. Ak ste heslo zo školy ešte nedostali, prosím počkajte, kým škola systém rozbehne.