• Zmluvy

   • Zverejnené

    Evid. číslo Predmet /   Partner IČO/ČOP  Suma  Príloha
    10.1.2022 NZ1/2022 Nájomná zmluva NZ1/2022, Futbalový klub mládeže Tomášov 52335194 426,40€ stiahnuť
    22.10.2021 ZoDEE ZSE Energia, a.s. 36677281 154,99/104,99 za MWh

    stiahnuť

    1.10.2021 ZoP Zmluva o prenájme čb laserovej tlačiarne Bizhub, Konica-Minolta 3138551 90€ + 14.388€ mesačne stiahnuť
    10.9.2021 NZ25/2021 Nájomná zmluva NZ25/2021, Karate klub Duvikan Bratislava 31820719      609,13 € stiahnuť
    22.9.2021 NZ24/2021 Nájomná zmluva NZ24/2021, KRÚŽKY V ŠKOLE, o.z. 42412421      302,12 € stiahnuť
    20.9.2021 NZ23/2021 Nájomná zmluva NZ23/2021, PHOTONEO s.r.o. 4735309   1 244,87 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ22/2021 Nájomná zmluva NZ22/2021 Športová škola karate o.z. 36062022   2 423,28 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ21/2021 Nájomná zmluva NZ21/2021, Športová škola karate Bratislava 50940309   2 423,28 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ20/2021 Nájomná zmluva NZ20/2021, OZ Beni tím 42108309   2 125,58 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ19/2021 Nájomná zmluva NZ19/2021, AK Run For Fun Petržalka REKREAČNÝ BEH, o.z. 31805159   2 198,14 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ18/2021 Nájomná zmluva NZ18/2021, HÁJENKA občianske združenie 30786711   1 377,67 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ17/2021 Nájomná zmluva NZ17/2021, TJ BUDO Bratislava 30806801   1 237,28 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ16/2021 Nájomná zmluva NZ16/2021, Miroslav Broš SJ331684      717,79 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ15/2021 Nájomná zmluva NZ15/2021, ACCORD s.r.o. 35825952      740,19 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ14/2021 Nájomná zmluva NZ14/2021, Stanislav Mikulič EE062882      785,05 € stiahnuť
    10.9.2021 NZ13/2021 Nájomná zmluva NZ13/2021, Ing.Oliver Kamenský HV 614289      762,62 € stiahnuť
    20.9.2021 NZ12/2021 Nájomná zmluva NZ12/2021, Ing. Martin Melichárek HD 230878      762,62 € stiahnuť
    1.9.2021 NZ11/2021 Nájomná zmluva NZ11/2021, ART PEGAS, Súkromná umelecká škola 37926195   7 752,00 € stiahnuť
    5.9.2021 ZOS1/2021 Zmluva o používaní softvéru Office 365, Microsoft

    Microsoft Ireland Leopardstown

    Dublin 18, Ireland

    3,84€ / ks stiahnuť
    1.6.2021 NZ10/2021 Nájomná zmluva 10/2021, IBAS Bratislava 52145131 110,10 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ9/2021 Nájomná zmluva 9/2021, AK Run For Fun, rekreačný beh, Petržalka o.z. 31805159 88,08 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ8/2021 Nájomná zmluva 8/2021, HÁJENKA, o.z.   30786711  167,32 €   stiahnuť
    1.6.2021 NZ7/2021 Nájomná zmluva 7/2021, Miroslav Broš SJ331684 88,08 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ6/2021 Nájomná zmluva 6/2021, ACORD s.r.o.  35825952 88,08 €  stiahnuť
    1.6.2021 NZ5/2021 Nájomná zmluva 5/2021, Stanislav Mikulič EE062882 110,10 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ4/2021 Nájomná zmluva 4/2021, Karate klub Duvikan Bratislava 31820179 74,70 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ3/2021 Nájomná zmluva 3/2021, TJ BUDO Bratislava 30806801     164,08 €  stiahnuť
    1.6.2021 NZ2/2021 Nájomná zmluva 2/2021, Športová škola karate o.z. 36062022 165,15 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ1/2021 Nájomná zmluva 1/2021, Športová škola karate Bratislava 50940309 264,24 € stiahnuť
    14.3.2021 Zam_Z_1_2021 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry sympatia 35976853   ---   stiahnuť

     

     1.polrok 2021

    Zverejnené Evid. číslo Predmet /   Partner IČO Suma Príloha
    1.6.2021 NZ10/2021 Nájomná zmluva 10/2021, IBAS Bratislava 52145131 110,10 €    stiahnuť
    1.6.2021 NZ9/2021 Nájomná zmluva 9/2021, AK Run For Fun, rekreačný beh, Petržalka o.z. 31805159              88,08 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ8/2021

    Nájomná zmluva 8/2021, HÁJENKA, o.z. 

     30786711             167,32 €  stiahnuť
    1.6.2021 NZ7/2021 Nájomná zmluva 7/2021, Miroslav Broš SJ331684              88,08 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ6/2021 Nájomná zmluva 6/2021, ACORD s.r.o.  35825952              88,08 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ5/2021 Nájomná zmluva 5/2021, Stanislav Mikulič EE062882            110,10 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ4/2021 Nájomná zmluva 4/2021, Karate klub Duvikan Bratislava 31820179              74,70 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ3/2021 Nájomná zmluva 3/2021, TJ BUDO Bratislava 30806801            164,08 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ2/2021 Nájomná zmluva 2/2021, Športová škola karate o.z. 36062022            165,15 € stiahnuť
    1.6.2021 NZ1/2021 Nájomná zmluva 1/2021, Športová škola karate Bratislava 50940309            264,24 € stiahnuť
    14.3.2021 Zam_Z_1_2021 Zamestnávateľská zmluva NN Tatry sympatia 35976853  ---  stiahnuť