• Žiacka školská rada

    • školský rok 2020/2021

     Predseda: Emília Bolerácová   9.B

     Podpredseda: Dávid Hubač  9.A

      

     Trieda Člen
     5.C Andrea Novotná
     6.B Dávid Gendeš
     7.A Dominika Kulišková
     7.B Michaela Bíliková
     8.B Lenka Billá
     9.A Juraj Halmeš