• Vedomostné súťaže

    • Vedomostné súťaže v školskom roku 2021/2022

      

     MAKSÍK - Celoslovenská matematická súťaž

     Maksík celý školský rok  prináša súťažiacim  zaujímavé úlohy päťkrát počas školského roka.

     Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 54  žiakov z 1. stupňa. Žiaci počas celého školského roka úspešne riešili Maksíkove nadštandardné matematické úlohy. Zvládli sme úspešne už 13. ročník súťaže Maksík. Teraz prišiel čas odovzdať deťom za celoročnú prácu a vytrvalosť  zaslúžené ocenenie. Každý, kto sa zapojil aspoň do troch kôl súťaže, získava ceruzku a diplom. Všetci riešitelia, ktorí získali titul a diplom „NAJMÚDREJŠÍ MAKSÁČIK“ získal okrem ceruzky aj peknú cenu.

     Titul „Najmúdrejší Maksáčik“ získali žiaci:

     Ema Rebrošová 2.B, Hana Užeková 2.B, Jakub Major 2.B, Juraj Klátik 2.B, Karolína Hudecová 2.B, Samuel Králik 2.B, Martin Buday 2.C, Matúš Leščinský 2.C, Šimon Jaššo 2.C, Štefan Rábek 2.C, Bajram Aziri 2.E, Jakub Černuška 2.E, Matúš Komora 2.E, Stella Kurhajcová 2.E, Karolína Paulíková 3.B, Kristína Danielová 3.C, Sára Sadfloňová 4.A, Karolína Laššáková 4.B, Marek Kresák 4.B, Alica Michaličková 4.C, Klaudia Špotáková 4.C,Leo Paulík 4.C a Patrik Tietz 4.C.

     Všetkým súťažiacim gratulujeme.

      

     MATEMATICKÝ  KLOKAN - medzinárodná matematická súťaž

     Súťaže sa zúčastnilo 85 žiakov z 1. stupňa a súťažilo sa v štyroch kategóriách. Súťaž prebehla v apríli, vtedy už boli otvorené všetky školy.  Online súťažili štyria žiaci, ktorí neboli prítomní v škole. V kategórii Školák 6 súťažila Veronika Štefeková zo 6.A triedy.

      Už poznáme mená najúspešnejších žiakov našej školy. Každý súťažiaci má možnosť na stránke matematickyklokan.sk nájsť podrobné hodnotenie svojho vlastného testu. Stačí zadať prístupový kód žiaka. Diplom úspešného riešiteľa dostáva 20 % najúspešnejších súťažiacich. Účastnícky diplom dostávajú tí súťažiaci, ktorí sa súťaže zúčastnili, ale nepatrili medzi 20 % najlepších.

     Darčeky dostali žiaci podľa počtu získaných bodov v súťaži. Každému súťažiacemu patrí diplom a ceruzka s motívom „Súťažím s Talentídou“.

      

     Najúspešnejšími riešiteľmi našej školy boli žiaci, ktorí získali maximálny počet bodov vo svojej kategórii:

     Paulína Demeterová, 1.A

     Agáta Feciskaninová, 1.A

     Katarína Noščáková, 1.A

     Matúš Rakovský, 1.A

     Jakub Daniel,1.B

     Matej Štefan Matúšek, 1.B

     Daniel Svoboda, 1.C

     Samuel Bartoš, 2.E

     Matúš Komora, 2.E

     Tomáš Hajach, 3.A

     Hana Feciskaninová, 3.A

     Zara Kerďová, 3.A.

      

     Úspešní riešitelia:

     Denis Mattoš 1.A, Ella Heredešová 2.A, Sára Čambáliková 2.A, Matúš Leščinský 2.C, Peter Pirháč 2.D,  Karolína Mizeráková 3.A, Lenka Kovačiková 3.C. , Olívia Slugeňová 4.B, Sofia Slugoňová 4.B, Michal Noščák 4.B, Marek Kresák 4.B, Max Masler 4.B, Adam Svoboda 4.B, Nina Mihóková  4.C a Patrik Tietz 4.C.

     Všetkým súťažiacim  ďakujeme za prejavený záujem o súťaž a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme.

      

     Matematická olympiáda

      

     Dňa 12.4. 2022 sa konalo okresné kolo MO na ZŠ Holíčska.  Postúpili žiaci, ktorí boli úspešnými riešiteľmi školského kola. Zapojilo sa 28 žiakov II.stupňa.

     5.ročník – 10 žiakov

     6.ročník – 8 žiakov

     7ročník – 6 žiakov

     8.ročník – 2 žiaci

     9.ročník – 2 žiaci

     S výsledkami našich žiakov v OK môžeme byť spokojní:

      

     Všetci 3 naši piataci sa stali úspešnými riešiteľmi:

     Richard Kečka, 5.A - 15b

     Barbora Bartíková, 5.C - 14b

     Lucia Užeková, 5.C - 10b

      

     Mimoriadne úspešní boli šiestaci, kde dve dievčatá získali maximálny počet bodov a tak obsadili prvé miesta:

     Magdaléna Berkešová, 6.A – 1.m

     Veronika Štefeková, 6.A – 1.m

     Šimon Tokarský, 6.A – úspešný riešiteľ s 12 bodmi

      

     Náročnejšie to mali siedmaci, kde v celej Petržalke bolo len 6 úspešných riešiteľov, žiaľ, naši medzi nimi neboli:

     Tamara Kušnírová, 7.A

     Natália Černohousová, 7.B

     Filip Hluchý, 7.A

     Nima Benkovičová, 7.C

     Jakub Ďurech, 7.C

      

     Jediný zástupca deviatakov, Peter Radačovský z 9.B nebol úspešným riešiteľom.

      

     Úspešným gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy

      

     Slávik Slovenska

     V piatok 29.4.2022 sa uskutočnilo školské kolo speváckej súťaže Slávik Slovenska. Žiaci súťažili v troch kategóriách. V prvej kategórii (žiaci 1. – 3. ročníka) sa zúčastnilo 17 žiakov, v druhej kategórii (žiaci 4. – 6. ročníka) 12 žiakov a v tretej kategórii (žiaci 7. – 9. ročníka) 3 žiaci.

     Do okresného kola postúpili víťazi jednotlivých kategórií. V prvej kategórii nás bude reprezentovať Karolína Hudecová (2.B), v druhej kategórii Alexander Fellmayer (4.B) a v tretej kategórii Diana Hajdová (8.A).

      

     Novodobo so Shakespearom

     Na našej škole sa uskutočnil 17. ročník súťaže pre žiakov 2. stupňa petržalských základných škôl v prednese poézie, prózy a v speve v anglickom jazyku Novodobo so Shakespearom.

     Aj tento rok súťaž prebehla online. Súťaže sa zúčastnilo 37 žiakov z 8 petržalských škôl. Porota zložená zo skúsených učiteľov ANJ sa takisto stretla online a nahrávky 26.4. 2022 vyhodnotila. Zaznamenali sme rekordných 21 prednesov v kategórii poézia.

     Vydavateľstvo MEGABOOKS a Oxford zabezpečili 18 cien pre umiestnených víťazov na 1. až 3. miestach.

     Naši žiaci opäť výborne reprezentovali.

     V kategórii ml. žiaci v prednese poézie sa na 2. mieste umiestnil Hugo Gulán zo 6.A a v kategórii st. žiaci opäť na 1. mieste Charlotte Semeráková. Na 4. mieste sa umiestnil žiak Maroš Všetečka.

     próze sa v kategórii st. žiaci na 1. mieste umiestnila Michaela Bíliková.

     Všetci traja žiaci sú z 8.B.

     Víťazom a pani učiteľkám, ktoré súťažiacich pripravovali blahoželáme. Žiakov Gulána a Bílikovú pripravovala p. Jančiová a žiakov Všetečku a Semerákovú p. Gambaľová.

     Tešíme sa na ďalší ročník, veríme, že prezenčne.

     Celkové výsledky sú TU.

     FOTO

      

     Biologická olympiáda

     Dňa 17.5.2022 sa na pôde Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského uskutočnilo krajské kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Našu školu reprezentovali 2 žiačky- v odbornosti geológia to bola Veronika Štefeková (6.A) a v odbornosti zoológia to bola Nina Hrehorová (7.A). Nina Hrehorová sa umiestnila na úžasnom 2. mieste, gratulujeme! Žiačkam ďakujeme za obrovskú snahu a tešíme sa na súťaženie v budúcom školskom roku.

     FOTO

     Vo štvrtok 31.3. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E. Z našej školy sa ho zúčastnili 4 žiačky. V odbornosti geológia súťažila Veronika Štefeková (6.A), ktorá sa umiestnila na 1. mieste. Odbornosť botanika zastupovala Veronika Svitáková (6.B), ktorá skončila na 2. mieste. V odbornosti zoológia na 3. mieste skončila Michaela Dugasová (6.C) a víťazkou tejto kategórie sa stala Nina Hrehorová (7.A).

     Žiačky Veronika Štefeková (6.A) a Nina Hrehorová (7.A) budú našu školu reprezentovať aj na krajskom kole.

     Dňa 18.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády. V odbornosti Zoólogia sa zúčastnilo 17 žiakov, v Botanike 2 žiaci a v Geológií 2 žiaci.

     Do okresného kola postúpili žiačky Veronika Svitáková 6.B, Veronika Štefeková 6.A, MIchaela Dugasová 6.C a NIna Hrehorová 7.A.  

     Hviezdoslavov Kubín

     Dňa 15.a 16.3.2022 sa uskutočnilo školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov 1. stupňa a  9 žiakov 2. stupňa.

     Na 1. stupni sa v poézii umietnili na 2. mieste Sebastián Hojstrič (2.A) a na 3. mieste Sára Sadloňová (4.A). V próze sa na 2. mieste umiestnil Matúš Leščinský (2.C) a na 3. mieste Max Sovič (4.A) a Marcus Gull (4.A).

     Na 2. stupni postúpili do okresného kola v próze Lucia Užeková (5.A) a Adela Omanová (7.B) a v poézii Sára Youssef (8.B).

     Dňa 29.3.2022 sa na Základnej škole Gessayova uskutočnilo okresné kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. V troch vekových kategóriách si prišlo zasúťažiť až 92 žiakov základných škôl a
     základných umeleckých škôl z celého okresu Bratislava 5. Naša škola vyslala tri žiačky, víťazky kategórií v školskom kole: Luciu Užekovú z 5.A, Adelu Omanovú zo 7.B a Sáru Youssef z 8.B. V tvrdej konkurencii, keď v jednotlivých kategóriách bolo prihlásených 15 až 17 účinkujúcich, sa naše dievčatá nepresadili. Napriek tomu si odniesli nielen cenné skúsenosti, ale aj umelecký zážitok.

     Všetkovedko

     Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími

     Napriek všetkým prekážkam naši žiaci 1.- 4. roč. zabojovali o titul VŠETKOVEDKO v súťaži Všetkovedko.

     30. novembra 2021 sa uskutočnila prvá časť súťaže Všetkovedko pre žiakov 1. stupňa. Prihlásilo sa 48 žiakov, z 3. ročníka 36 žiakov a zo 4. ročníka 12 žiakov.

     Zabojovalo 43 žiakov a každý bez ohľadu na umiestnenie získal diplom. Tí, čo sa zaradili medzi 30% najúspešnejších, získali diplom s titulom VŠETKOVEDKO a ostatní diplom s titulom VĚTKOVEDKOV UČEŇ. Každý, kto získal titul a diplom VŠETKOVEDKO, získal aj darček batoh, loptičku, glóbus a ceruzku.

     Žiačka 4.B, OLÍVIA SLUGEŇOVÁ sa dostala medzi prvé 3% súťažiach a získala najkrajší darček knihu a loptičku.

     Gratulujeme najúspešnejšej žiačke spomedzi našich všetkých úspešných VŠETKOVEDKOV. My chválime všetkých žiakov, ktorí sa do súťaže zapojili s veľkým nadšením.

     Už sa tešíme  na ďalšiu  najväčšiu medzinárodnú matematickú súťaž Matematický klokan. Vyskúšajte si vlaňajšie online testy pred súťažou. Prajem všetkým súťažiacim veľa úspechov.

     Mgr. Agnesa Semerská

     Koordinátorka súťaže

     FOTO ZO SÚŤAŽE

      

     Olympiáda z anglického jazyka

     Dňa 23.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka. Zúčastnilo sa ho 24 žiakov 2. stupňa v kategóriach 1A (8 žiakov), 1B (15 žiakov) a 1C (1 žiak).

     V kategórii 1A :

     1. miesto: Svitáková Veronika 6.B, počet bodov 26,5

     2. miesto: Kováčová Viktória 7.C, počet bodov 25

     3. miesto: Imamovič Lenka 6.C, počet bodov 23

      

     V kategórii 1B:

     1. miesto: David Palkech 9.A, počet bodov 36,5

     2. miesto, Kramár Samuel 9.A, počet bodov 36

     3. miesto Bilíková Michaela 8.B, počet bodov 35,5

      

     Do okresného kola postúpili Svitáková 6.B a Palkech 9.A.

      

     Dňa 13.1.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády z anglického jazyka. Žiačka Svitáková sa umiestnila na 12. mieste a žiak Palkech sa umiestnil na 9. mieste.

      

     Expert geniality show

     30. novembra 2021 sa 18 žiakov 2.stupňa zapojilo do celoslovenskej súťaže s názvom Expert geniality show. Ide o medzipredmetové témy v rôznych kategóriách. V kategórií Expert 5 súťažili 4 žiaci, v Expert 6 to boli 3 žiaci, v Expert 7 súťažilo 6 žiakov a v Expert 9 to boli 5 žiaci.

      

     Pytagoriáda 

     December je mesiac, kedy sa žiaci na celom Slovensku tešia nielen z blížiacich sa Vianoc, ale aj z tradičnej matematickej súťaže zameranej na presnosť a rýchlosť. Tento rok sa už druhýkrát súťažilo online formou a o súťažiacich nebola núdza. Dokázať svoju matematickú zručnosť si v ročníkoch 3. - 8. prišlo vyskúšať 123 žiakov. Uspešných riešiteľov bolo 60.  Traja najlepší v každom ročníku postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci.

     29. a 30. marca sa úspešní riešitelia školského kola Pytagoriády zúčastnili okresného kola. Moderné technológie umožnili všetkým dobrým  riešiteľom v BA V riešiť aj úlohy okresného kola. Konkurencia bola VEĽKÁ. 1126 žiakov sa popasovalo s príkladmi, úspešnosť v Petržalke bola 27,35%. 

     Náročnosť príkladov sa so zvyšovaním ročníkov stupňovala. Z našej škoy sme mali 20 úspešných riešiteľov, všetkým gratulujeme. Najrýchlejšia vo svojej kategórii P6 bola Veronika Štefeková na 5. mieste a Miška Dugasová na 8. mieste.

     Dejepisná olympiáda

     V stredu 1.12.2021 sa v priestoroch našej ZŠ konalo školské kolo Dejepisnej olympiády v štyroch kategóriách C, D, E, F pre ročníky 6.- 9.

     Zúčastnilo sa 22 žiakov.  Z každej kategórie postúpili najlepší dvaja na okresné kolo, ktoré sa bude konať online 9.2.2022.

     Dňa 9.2.2022 sa konalo okresné kolo Dejepisnej olympiády online formou na celom Slovensku.
     Z našej školy sa zúčastnili ôsmi žiaci - víťazi svojich kategórií na 1. a 2. mieste v školskom kole.
     Naša žiačka Katarína Mikulová z 9.A zvíťazila vo svojej kategórii C a bude ďalej súťažiť v krajskom kole DO 22.3.2022. Ďalšia naša žiačka Natália Košudová zo 7.C sa umiestnila na veľmi peknom 3. mieste v kategórii E.
     Obom dievčatám srdečne blahoželáme a Kataríne Mikulovej budeme v marci držať palce na krajskom kole! Zároveň im ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy.

     Dňa 22. marca 2022 sa uskutočnilo online formou aj krajské kolo Dejepisnej olympiády. V ňom v C kategórii súťažila naša žiačka z 9.A Katarína Mikulová, keďže zvíťazila v okresnom kole. Podarilo sa jej obsadiť 8. miesto a stať sa úspešnou riešiteľkou krajského kola

      

     Geografická olympiáda

     Dňa 24.11.2021 sa uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 13 žiakov 5. – 9. ročníka v 3 kategóriách.

     Kategória G (5. ročník - 5 žiaci): postup do okresného kola – Viktor Mizerák, Dávid Keller, Jonáš Jaššo

     Kategória F (6. a 7.  ročník - 6 žiaci): postup do okresného kola – Simon Trangel (6.B), Natália Košudová (7.C), Martin Valovič (6.C)

     Kategória E (8. a 9.  ročník - 2 žiaci): postup do okresného kola – Alex Nagy (8.B), Gregor Pajdlhauser (9.B)

      

     Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády, ktorého sa zúčastnilo 6 žiakov.

     Kategória G (5. ročník - 2 žiaci): Viktor Mizerák (3. miesto)Jonáš Jaššo (10. miesto)

     Kategória F (6. a 7.  ročník - 3 žiaci): Simon Trangel (13. miesto), Natália Košudová (26. miesto), Martin Valovič (2. miesto)

     Kategória E (8. a 9.  ročník - 1 žiak): Gregor Pajdlhauser (16. miesto)

     Všetci žiaci sa stali úspešnými riešiteľmi, žiak Valovič Martin postupuje do krajského kola.

      

     Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 15.10.2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnilo 11 žiakov 8. – 9. ročníka.  Žiaci nezískali dostatočný počet bodov na postup do okresného kola.

      

     Súťažné kolo iBobor

     V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagiene v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2019/2020 sa konala súťaž v 54 krajinách a zapojilo sa do nej 2 977 217 žiakov. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT).

     Každoročne sa do tejto súťaže zapája aj naša škola, aj naši žiaci sa snažia uspieť a predviesť svoje vedomosti v oblasti IKT.

      

     Z celkového počtu 301 zúčastnených súťažiacich žiakov bolo úspešných 97 riešiteľov.

     V kategórii Drobec (3. ročník) súťažiacich bolo 70 žiakov a 11 je úspešných riešiteľov:

     Dávid Hostýn 3.C, Dominik Roško 3.B, Karolína Mizeráková 3.A, Kamila Omanová 3.B, Hana Feciskaninová 3.A, Marína Mravcová 3.A, Marián Pokorný 3.D, Karolína Švitelová 3.B, Kristína Danielová 3.C, Ester Schneider 3.A, Lujta Vanek 3.B.

      

     V kategórii Bobrík (4. – 5. ročník) súťažiacich bolo 128 žiakov a 59 je úspešných riešiteľov:

     Nina Fornadeľová 4.C, Leo Paulík 4.C, Marcus Gull 4.A, Ema Leščinská 5.A, Veronika Chudíková 5.B, Juraj Gendeš 5.B. Nikol Neubauerová 5.A, Nikola Mihóková 4.C, Ema Gajdošíková 5.B, Alica Michaličková 4.C, Šimon Mitscha 4.C, Adam Kochanský 4.B, Alex Anton Holý 4.C, Jakub Weinreb 5.A, Sofia Slugeňová 4.B, Sofia Ella Rehušová 4.C, Kristína Balážová 5.C, Eva Prokofieva 4.C, Jonáš Jaššo 5.A, Patrik Tomči 5.C, Sára Sadloňová 4.A, Emília Zmíková 4.C, Lucia Užeková 5.A, Barbora Bartíková 5.C, Veronika Bubničová 4.A, Sofia Flímelová 5.B, Veronika Sýkorová 4.C, Natália Čerňanská 5.C, Olívia Slugeňová 4.B, Viktória Slugeňová 4.B, Adam Svoboda 4.B, Peter Thomas Gumbír 5.A, Alexandra Paterska 5.C, David Keller 5.C, Patrik Tietz 4.C, Maximilián Sovič 4.A, Simona Holásková 4.C, Lucia Tarnovská 5.A, Jakub Klátik 5.A, Dominika Kocáková 5.B, Viktor Mizerák 5.C, Kristína Skalková 5.C, Lívia Šišková 5.C, Nela Zelenáková 5.C, Nina Lapšanská 5.C, Cynthia Rakšány 4.C, Lukáš Feix 4.C, Ela Hošková 4.A, Tomáš Erik Odler 5.C, Ivan Pochylý 5.A, Michaela Elozabeth Bolčková 5.A, Maxim Šulka 5.C, Zoja Michaela Havlík 5.C, Karolína Laššáková 4.B, Adam Šošovička 4.B, Fitim Meta 4.C, Richard Kečka 5.A, Jakub Valovič 4.A, Klaudia Špotáková 4.C.

      

     V kategórii Benjamín (6. – 7. ročník) súťažiacich bolo 97 žiakov a 24 je úspešných riešiteľov:

     Matúš Buday 6.B, Natália Košudová 7.C, Tereza Hrnčiarová 7.C, Veronika Štefeková 6.A, Natália Černohousová 7.B, Adela Omanová 7.B, Nina Benkovičová 7.C, Laura Brezovská 7.A, Alžbeta Noščáková 7.A, Tamara Kušnírová 7.A, lenka Imamovič 6.C, Veronika Zimmermannová 7.A, Magdaléna Berkešová 6.A, Hugo Gulán 6.A, Ema Minarovičová 7.B. Filip Hluchý 7.A, Jakub Mendel 7.B, Oliver Oleár 7.B, Lucia Kozubová 7.A, Eliška Kušmíreková 6.A, Petra Tóthová 7.C, Veronika Svitáková 6.B, Nicolas Paál 6.C, Georgína Mészáros 6.C.

       

     V kategórii Kadet (8. ročník) súťažiacich bolo 6 žiakov a 3 sú úspešní riešitelia:

     Alex Nagy 8.B, Dominika Kulišková 8.A, Terézia Vizváryová 8.A.

      

     Uvedení žiaci sú zoradení podľa poradia úspešnosti. Všetkým zúčastneným ďakujeme a úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a prajeme ďalšie úspechy. Úspešných riešiteľov neobíde aj odmena.

     FOTO ZO SÚŤAŽE

     Informatická súťaž iBobor.

      

     Dňa 6.10.2021 sa prvýkrát uskutočnilo tréningové kolo v informatickej súťaži iBobor.

     Na základe tréningového kola mohli prihlásení žiaci absolvovať toto kolo aj z domáceho prostredia. Z celkového počtu zúčastnených 158 žiakov (od 3. ročníkov až po 8. ročníky), bolo úspešných 88 žiakov. Touto cestou všetkým zúčastneným blahoželáme a prajeme veľa riešiteľských úspechov aj ďalším žiakom, ktorí sa zúčastnia súťažného kola iBobor, ktoré sa uskutoční v dňoch 8. – 12.11.2021.

      

     FOTO Z TEJTO AKCIE

      

      

      

     Vedomostné súťaže v školskom roku 2020/2021

     Okresné kolo Pytagoriády

     Aj keď v nových podmienkach, 13. a 14. apríla 2021 sa uskutočnilo OK Pytagoriády online formou. Za Petržalku súťažilo 349 žiakov z 19 základných škôl a gymnázií v 6 kategóriách.
     Z našich postupujúcich žiakov sme mali 23 šikovných počtárov, z nich bolo 13 úspešných riešiteľov OK.
     Najlepšie umiestnenie získal žiak 8.B Peter Radačovský, umiestnil sa na krásnom 5. mieste.
     12 ďalší riešitelia boli vo svojich kategóriách tiež veľmi šikovní, ale keďže o umiestnení rozhoduje aj čas, konkurencia bola máličko rýchlejšia, preto sme sa neumiestnili na prvých pozíciách.
     Všetkým gratulujeme a tešíme sa na súboj šikovných hláv o rok.

      

     Biologická olympiáda

     Dňa 18.5.2021 sa uskutočnilo krajské kolo biologickej olympiády, kde nás veľmi úspešne reprezentovali:

     V odbornosti BOTANIKAVeronika Šepeľáková (9.B) a  v odbornosti GEOLÓGIA  bola Alžbeta Šepeľáková (8.A) druhá a Izabela Čajková (9.B) sa stala víťazkou krajského kola a postúpila do celoslovenskej súťaže..

     Dňa 10.3. 2021 sa aj napriek zložitejším podmienkam uskutočnilo online školské kolo Biologickej olympiády v kategórii E- Poznaj a chráň. Tešili sme sa z naozaj veľkej účasti žiakov 7. až 9. ročníkov:

     7.A- 2 žiaci, 7.B- 4 žiaci, 8.A- 4 žiaci, 8.B- 1 žiačka, 8.C- 4 žiaci, 9.A- 1 žiak, 9.B- 6 žiakov

     Spolu sa teda školského kola, prebiehajúceho cez Edupage, v odbornostiach zoológia, botanika a geológia zúčastnilo 22 žiakov. Z každej odbornosti našu školu v okresnom kole zastupovali dvaja najlepší žiaci.

     8.4.2021 sa konalo online okresné kolo Biologickej olympiády v kategórii E – Poznaj a chráň. Aj v tejto náročnej dobe počas dištančného vzdelávania sme mali plné zastúpenie v každej odbornosti. Žiaci sa popasovali s testom a identifikáciou druhov rastlín, živočíchov a úžitkových hornín a minerálov.

     Veľmi nás potešili úspechy našich žiakov:  

     V odbornosti BOTANIKA sa na 1. mieste umiestnila Veronika Šepeľáková (9.B) a na 2. mieste Kira Dudko (8.C).

     V odbornosti ZOOLÓGIA získala 1. miesto Michaela Bíliková (7.B) a 2. miesto Charlotte Semeráková (7.B).

     V odbornosti GEOLÓGIA si 1. miesto odniesla Alžbeta Šepeľáková (8.A) a 2. miesto Izabela Čajková (9.B).

      

      

     Školské kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

     Dňa 22.2. 2021 sa uskutočnilo školské kolo 67. ročníka súťaže Hviezdoslavov Kubín (prednes poézie a prózy) dištančnou formou.
     Súťaže sa zúčastnilo 8 žiakov.
     Výhercom III. kategórie sa stal M. Všetečka (7.B) a výherkyňou II. kategórie sa stala Laura Melichárová (5.B).

     Srdečne im blahoželáme.
     Obaja víťazi postupujú do okresného kola.

      

     Dejepisná olympiáda

     7.12.2020 sa uskutočnilo školské kolo DO, ktoré sa konalo online formou. Zúčastnili sa 3 žiačky v kategórii F, prvé dve postúpili do okresného kola DO. V kategórii E súťažila jedna žiačka a tiež postúpila na okresné kolo.

     Okresné kolo Dejepisnej olympiády sa konalo vo štvrtok 11. februára 2021 online formou na www.onlineolympiady.sk
     Súťažilo 32 žiakov zo 6 škôl v 4 kategóriách od 6. po 9. ročník.
     Našu školu reprezentovali tri žiačky.
     V kategórii F sa na 3. mieste umiestnila Adela Omanová zo 6.B a na 5. mieste Laura Brezovská zo 6.A.
     V kategórii E získala 3. miesto Dominika Kulišková zo 7. A.
     Urobili tým radosť aj pani učiteľkám Fremlovej, Chynoradskej a Orlayovej, ktoré ich pripravovali.
     Všetky tri naše žiačky sa zároveň stali úspešnými riešiteľkami Dejepisnej olympiády v okresnom kole, k čomu im srdečne blahoželáme!

      

      

     Okresné kolo Matematickej olympiády

     Posledná januárová streda (27.január 2021) patrí vždy okresnému kolu MO pre kategórie Z5 a Z9, teda pre piatakov a deviatakov. Tento rok vzhľadom na dištančnú formu vzdelávania sa riešenie matematických príkladov presunulo do už známeho online priestoru. 

      

     Do školského kola MO, ktoré prebiehalo od októbra do decembra, sa zapojilo 6 piatakov a 3 deviataci. Najlepší žiaci sa zúčastnili okresného kola MO.

      

     okresnom kole MO našu školu úspešne reprezentovali:

     Magdaléna Berkešová – 5.A – 1.miesto

     Hana Gräffingerová – 5.A – 1.miesto

     Veronika Štefeková – 5.A – 1.miesto

     Všetky boli 100% -né, získali maximálny počet bodov.

      

     V kategórii šiestakov nás na krajskom kole reprezentovali Filip  Hluchý zo 6.A, Natália Černohousová a Dávid Gendeš zo 6.B.

     Najlepšie dopadol Filip, ktorý získal maximálny počet bodov a teda obsadil 1.miesto. Dávid sa stal úspešným riešiteľom na 5.mieste.

      

     Izabela Čajková – 9.B – 5.miesto

     Dávid Ribár – 9.A

     Izabela sa stala úspešnou riešiteľkou, nakoľko získala nadpolovičný počet bodov, 15b/24b.

      

     Všetkým gratulujeme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

      

     Školské kolo Pytagoriády

     Žiaci 3. – 8. ročníka ZŠ sa zúčastnili školského kola Pytagoriády, ktorá prebiehala tento rok aj online formou. Spolu súťažilo 141 žiakov v 6 kategóriách podľa jednotlivých ročníkov.

     Kategória P3 (3. ročník)

     Celkový počet zapojených: 65 žiakov

     Úspešnými riešiteľmi sa stalo: 19 žiakov

     Do okresného kola postupujú: Hošková Ela 3.A (22b)

                                                     Mrvová Michaela 3.B (22b)

                                                     Tietz Patrik 3.C (22b)

     Kategória P4 (4.ročník)

     Celkový počet zapojených: 35 žiakov

     Úspešnými riešiteľmi sa stalo: 10 žiakov

     Do okresného kola postupujú: Klátik Jakub 4.A (20b)

                                                     Gendeš Juraj 4.B (19b)

                                                     Kečka Richard 4.A (18b)

                                                     Tomči Patrik 4.C (18b)

     Kategória P5 (5.ročník) 

     Celkový počet zapojených: 18 žiakov

     Úspešnými riešiteľmi sa stalo: 8 žiakov

     Do okresného kola postupujú: Štefeková Veronika 5.A (23b)

                                                      Gräffingerová Hana 5.A (22b)

                                                      Dugasová Michaela 5.C (19)                                                 

     Kategória P6 (6.ročník)

     Celkový počet zapojených: 7 žiakov

     Úspešnými riešiteľmi sa stali: 3 žiaci

     Do okresného kola postupujú: Hluchý Filip 6.A (20b)

                                                      Gendeš Dávid 6.B (19b)

                                                      Hrnčiarová Tereza 6.C (17b)

     Kategória P7 (7.ročník)

     Celkový počet zapojených: 7 žiakov

     Úspešnými riešiteľmi sa stali: 2 žiaci

     Do okresného kola postupujú: Ollé Tomáš 7.A (13b)

                                                      Všetečka Maroš 7.B (12b)

     Kategória P8 (8. ročník)

     Celkový počet zapojených: 9 žiakov

     Úspešnými riešiteľmi sa stali: 4 žiaci

     Do okresného kola postupujú: Radačovský Peter 8.B (20b)

                                                      Jelenčiak Filip 8.B (17b)

                                                      Hluchý Lukáš 8.B (13b)

      

     Olympiáda zo Slovenského jazyka a literatúry

     Dňa 24.11.2020 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, ktorého sa zúčastnili 3 žiaci z 9.B. Najvyšší počet bodov dosiahol Juraj Halmeš, ktorý postúpil do Okresného kola, ktoré sa uskutočnilo online 27.11.2020. Umiestnil sa na 6. mieste.

     Ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

      

     Školské kolo Anglického jazyka

     Dňa 26.11.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.
     Zúčastnilo sa ho 19 žiakov, pričom 5 žiaci súťažili v katégoriách 1A ml. žiaci, 13 žiakov v kategórii 1B starší žiaci a jeden žiak si vyskúšal kategóriu 1C, keďže študoval v zahraničí.
     Žiaci dostali zadania online a vypracovali ich v určenom časovom limite.

     Výsledky ŠkOANJ
     1A
     1. miesto: Simona Jakabovičová 7.B
     2. miesto: Michaela Bíliková 7.B
     1B
     1. miesto: Samuel Chreno 9.B
     2. miesto: Matúš Šuplata 8.C
     2. miesto: David Palkech 8.A

     Reprezentovať v okresnom kole nás budú žiaci s najvyšším počtom bodov:
     1A: Simona Jakabovičová, 7.B
     1B: Samuel Chreno, 9.B

     Eva Gambaľová, predseda školskej komisie

      

     Informatická súťaž iBobor

     Aj v tomto školskom roku prebehla na našej škole informatická súťaž iBobor od 10.-16.11.2020. Zapojili sa do nej žiaci 3. – 9. ročníka, spolu 296 žiakov. Žiaci 3. a 4. ročníka v rámci hodín INF a žiaci 5. – 9. ročníka súťažili online z domu.  

     Súťaž prebiehala v kategóriach:

     • Drobci: 2.-3. ročník ZŠ, spolu 70 žiakov

     Maximálný počet bodov (72 b) získali Feix Lukáš (3.C), Svoboda Adam (3.B), Slugeňová Viktória (3.B) a 29 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

     • Bobríci: 4.-5. ročník ZŠ, spolu 105 žiakov

     Maximálný počet bodov (96 b) získali Užeková Lucia (4.A), Decsi Michal (4.B), Štefeková Veronika (5.A), Špánik Jakub (5.A), Gräffingerová Hana (5.A), Hardy Amélia Mária (5.A), Berkešová Magdaléna (5.A), Kušmíreková Eliška (5.A), Bolerácová Sofia Anna (5.B), Linda Ollé (5.C), Valovič Martin (5.C), Dugasová Michaela (5.C) a 32 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

     • Benjamíni: 6.-7. ročník ZŠ, spolu 72 žiakov

     12 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

     • Kadeti: 8.-9. ročník ZŠ, spolu 49 žiakov

     12 žiakov sa stalo úspešnými riešiteľmi.

     Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme!

      

     Vyhodnotenie celoslovenskej matematickej súťaže Maksík 2019/2020

     Maksík celý školský rok sprevádza deti svetom fantázie a prináša im zaujímavé úlohy päťkrát.

     Do súťaže Maksík sa v tomto školskom roku zapojilo 51 žiakov z 1. stupňa. Žiaci počas celého školského roka úspešne riešili Maksíkove nadštandardné matematické úlohy. Počítanie a riešenie matematických úloh môže byť aj zábavné. Maksík ich snahu ocenil krásnymi diplomami a darčekmi. Za svoje dobré výkony si zaslúžili titul a darček.

      

     Titul „Najmúdrejší Maksáčik“ získali žiaci:

     Denis Benkovič, 2.A

     Alica Michaličková, 2.C

     Klaudia Špotáková, 2.C

     Laura Ella Remetová, 2.C

     Patrik Tietz, 2.C

     Simon Mitscha, 2.C

     Ema Leščinská, 3.A

     Jonáš Jaššo, 3.A

     Nella Štefániková, 3.A

     Laura Pehaničová, 3.A

     Michaela Rebrošová, 3.A

     Barbora Krchová, 3.C

     Simon Trangel, 4.B

      

     Najviac bodov získali žiaci Jakub Weinreb z 3.A triedy a Jakub Minarovič z 3.B triedy.

     Všetkým súťažiacim gratulujeme. Prihlásiť sa dá aj v novom školskom roku. Súťažné úlohy 1. kola treba odovzdať triednym učiteľom najneskôr do 29.9.2020.

      

     Koordinátorka súťaže

     Mgr. A. Semerská

      

     FOTO Z TEJTO AKCIE

      

     Vedomostné súťaže v školskom roku 2019/2020

     Školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

     Tak ako každý rok, aj tento rok na našej škole dňa 27.2.2020, prebehlo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Žiaci prvého stupňa predviedli svoje nadanie a recitačné schopnosti.

     Tridsať žiakov prvej kategórie príjemne prekvapilo výberom textov, umeleckým podaním, vtipnými myšlienkami, či prácou s publikom.

     Rozhodovanie poroty bolo náročné. Napokon sa však dospelo k týmto výsledkom.

     V prednese poézie:

      

     1.m. neudelené

     2.m. Vivien Kollárová 4.B

     3.m. Sára Sadloňová  2.A

      

     V prednese prózy:

      

     1.m. Laura Melichárová 4.B

     2.m. Mia Kollárová 4.B

     3.m. Hana Gräffingerová 4.A

      

     Dňa 4. 3. 2020 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v recitácií poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín v druhej kategórii t.j. pre druhý stupeň základnej školy.

     Štrnásti recitujúci odprezentovali svoje pripravené ukážky. Ich výkony hodnotila trojčlenná porota v zložení:  p. uč. D. Sýkorová, M. Fremlová, K. Orlayová. Víťazi v jednotlivých kategóriách postupujú na okresné kolo. Držíme palce.

      

     Umiestnenie v súťaži:

     Poézia – II. Kategória

     1.     Sára Youssef

     2.     Tereza Hrnčiarová

     3.     Adela Omanová

      

     Próza – II. Kategória

     1.     Maroš Všetečka

     2.     Liliana Sovičová

     3.     Terézia Vizváryová

      

     Próza – III. Kategória

     1.     Emília Bolerácová

     2.     Eliška Toráčová

     Michaela Budayová

      

     Víťazom blahoželáme a zároveň všetkým súťažiacim ďakujeme za umelecký zážitok a nadšenie súťažiť v tejto výnimočnej súťaži!

     FOTO Z TEJTO SÚŤAŽE

      

     Dejepisná olympiáda – okresné kolo

      

     Dňa 14. februára 2020 naša škola organizovala Okresné kolo Dejepisnej olympiády pre okres Bratislava 5.
     Zúčastnilo sa spolu sedem škôl, z toho jedno gymnázium a zvyšok základné školy. Štyridsaťjeden žiakov od 6. po 9.ročník, resp. od primy po kvartu, súťažilo v štyroch kategóriách. Trojčlennú komisiu okresného kola tvorili: predseda Mgr. Marta Fremlová, člen Mgr. Beata Šnircová a člen Ing. Dana Labáthová.
     Naša žiačka Dominika Kulišková zo 6.A  vyhrala 1. miesto v kategórii F. Naše dve deviatačky Miroslava Koláriková z 9.A a Jana Farnbauerová z 9.B sa stali úspešnými riešiteľkami okresného kola Dejepisnej olympiády v kategórii C. Blahoželáme!

      

     FOTO Z TEJTO AKCIE

     DETAIL DIPLOMU

      

      

     Matematická olympiáda – okresné kolo.

      

     29. januára 2020 sa na ZŠ Holíčska konalo OK MO pre žiakov 5. a 9. ročníka. Našu školu reprezentovali 3 piataci: Natália Košudová, Natália Černohousová, ktorá obsadila 8.miesto a Lukáš Roško, najlepší  z trojice, obsadil 6.miesto v Petržalke.

     Deviataci nás reprezentovali  v zostave: Nicolas Kreps, Dávid Ondrejovič a Jana Farnbauerová, ktorá sa stala najúspešnejšou spomedzi našich žiakov a skončila na 5.mieste.

     Gratulujeme.

      

      

     VŠETKOVEDKO    2019/2020

     Vyhodnotenie  súťaže

      

     Dňa 28. novembra 2019 bojovalo v súťaži 44 žiakov z 1. stupňa ZŠ. Súťaž je u žiakov veľmi obľúbená a  vždy sú v očakávaní, aké úlohy budú riešiť. Úlohy boli z rôznych oblastí a vždy sú zamerané  na čítanie s porozumením.

     Najúspešnejší žiaci dostali diplom s titulom Všetkovedko a pekné darčeky, ktoré zostanú ako spomienka na súťaž.  Ostatní  získali diplom s titulom Všetkovedkov učeň.

     Titul VŠETKOVEDKO školy dostala Lea Šestáková, žiačka z 3.A triedy. Fotografie zachytávajú ich nadšenie a radosť z darčekov.

     Všetkým srdečne blahoželáme.

      

     FOTO Z TEJTO AKCIE

      

     Pytagoriáda – školské kolo

     10. a 11. decembra sa na škole konal 41.ročník matematickej súťaže o najrýchlejšieho matematika, Pytagoriáda. Súťažili žiaci 3. až 8. ročníka, každý vo svojej kategórii. Najlepší postúpia do okresného kola, ktoré sa uskutoční v marci na našej škole.

     Tradične, lepšie zvládli matematické úlohy mladší žiaci. Dvaja v kategórii znamená, že dosiahli rovnaký počet bodov.

     A tu sú najlepší:

     P3 – Užeková, Gendeš

     P4 – Štefeková

     P5 – Černohousová, Vyšinský

     P6 – Kolesár

     P8 - Kovarčíková

      

     EXPERT geniality show

     Vo štvrtok 28.11.2019 prebehla na našej škole celoslovenská súťaž EXPERT geniality show. Zapojilo sa 26 žiakov druhého stupňa.

     V súťaži mali možnosť predviesť svoje vedomosti, schopnosť čítať s porozumením, logické myslenie a správny úsudok vo viacerých oblastiach (geografia, matematika, šport, príroda, anglický jazyk a pod.)

      

     Informatická súťaž iBOBOR

          V priebehu týždňa v dňoch od 11. novembra do 15. novembra 2019 sa naši žiaci opäť zapojili do informatickej súťaže iBobor. Tento rok je to už 13. ročník
          V roku 2004 založila prof. dr. Valentína Dagiené v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2018/2019 sa konala súťaž v 57. krajinách a zapojilo sa do nej 2 785 588 žiakov.
          Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
          Z našej školy sa do súťaže zapojilo 90 žiakov, z ktorých bolo 50 žiakov úspešnými riešiteľmi a sú ocenení diplomom a odmenou.
     Plný počet bodov so 100. percentilom získali nasledovní 10-ti žiaci: Richard Kečka, Jakub Weinreb, Juraj Gendeš, Michal Mačuga, Michael Deczi, Laura Pehaničová, Linda Prokšová, Natália Čerňanská, Katarína Halmešová a Veronika Štefeková.
     13-ti žiaci dosiahli 99. - 90. percentil: Marek Bičár, Alex Nagy, Sára Králiková, Ester Kováčová, Michal Kovarčík, Lukáš Roško, Eliška Kušmíreková, Magdaléna Berkešová, Terézia Šošovičková, Barbora Čičmancová, Lucia Kozubová, Laura Brezovská a Natália Košudová.
     27 žiakov malo 89. - 49. percentil, ktorí boli taktiež ocenení.
          Oceneným žiakom ešte raz srdečne blahoželáme a prajeme im aj ďalšie výborné výsledky v uvedenej súťaži, ktorá sa bude konať aj na budúci školský rok.

     FOTO Z TEJTO AKCIE

      

     Olympiáda v anglickom jazyku

     Dňa 19.11.2019 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku.Súťaže sa zúčastnilo 12 žiakov: 6 v kategórii 1A a 6 v kategórii 1B.Do ústneho kola postúpili 4 žiaci v kategórii 1A, z toho úpešní riešitelia sú 3 žiaci:

     1. miesto: David Palkech zo 7.A s počtom bodov 55
     2. miesto Matúš Šuplata zo 7.C a Alexandra Popelišová zo 7.B s počtom bodov 43,5.
      
     V kategórii 1B postúpila len Emma Gunárová z 8.A, ktorá je zároveň jedinou úspešnou riešiteľkou s počtom bodov 52.
     Na okresnom kole nás dňa 15.1.2020 na ZŠ Lachova 1 budú reprezentovať v kategórii 1A David Palkech a v kategórii 1B Emma Gunárová.  
     Držíme im palce.
      
     Eva Gambaľová, predseda školskej komisie a odbornej poroty.
      
     15.1.2020 sa uskutočnilo okresné kolo na ZŠ Lachova 1. Naši žiaci nás reprezentovali bez umiestnenia.