• Športové súťaže

     • Športové súťaže v školskom roku 2023/2024

     •  

      Jumanji - netradičné štafety a výzvy (1.a 2. ročník)

      Mestská časť BA-Petržalka zorganizovala 10.4.2024 pre žiakov 1.a 2.ročníka súťaž všestrannosti, pod názvom JUMANJI- netradičné štafety a výzvy.

      Opičia dráha-Štupľová mozaika-Žinienková štafeta a ďalších 14 bonusových disciplín deti našej školy zvládli najlepšie a s jasným náskokom obsadili 1 miesto.

      Na súťaži nás reprezentovali: Lenka Koštivalová 2.A, Lucia Revická 2.A, Nela Kováčová 2.A, Tamara Rzavská 2.E, Johana Danková 2.B, Martin Pinkava 2.C, Michal Pokorný 2.A, Oskar Ťapaj 2.A, Sebastian Jaklovský 2.C a Matias Glaser 2.A.

      Foto

      Volejbalový turnaj chlapci

      Dňa 27.3.2024 sme sa zúčastnili volejbalového turnaja žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl. Žiaci reprezentujúci našu školu boli Patrik Décsi 9.A, Sebastián Bari 9.B, Alex Kristín 9.B, Daniel Kaán 9.B, Martin Nyiregyházski 9.B, Mário Mezey 8.B a Jakub Kučera 7.C získali prvé miesto.

      Foto

      Volejbalový turnaj dievčat

      Dňa 26.3.2024 sme sa zúčastnili volejbalového turnaja dievčat 8.-9.ročníkov ZŠ. Našu školu reprezentovala Natália Černohousová 9.B, Georgína Meszároš 8.C, Natália Blažeková 9.B, Stela Mičková 9.A, Alžbeta Nosčaková 9.A, Natália Ďurinová 9.B, Lívia Šišková 7:C, Nikola Slimáková 8.C a Kristína Skalková 7.C. Žiaľ, nevybojovali sme postup zo skupiny.

      Foto

      Stolný tenis družstiev žiakov a žiačok

      Dňa 5.4.2024 naša škola organizovala okresné kolo v stolnom tenise družstiev dievčat a chlapcov.

      Chlapčenské družstvo v zložení Patrik Décsi, Dominik Kardoš, Sebastián Bari a Alex Tokoly skončili na krásnom druhom mieste.

      Dievčenské družstvo v zložení Lenka Imamovič, Vivien Kollárová, Natália Blažeková a Lana Mackovich porazili všetkých a z prvého miesta postupujú na Krajské kolo.

      Foto

      Olympijsky odznak všestranosti

      Dňa 27.3.2024 sme sa zúčastnili krajského kola v Olympijskom odznaku všestranosti v Pezinku. Našu školu reprezentovala Lana Mackovich, Lívia Šišková, Nikol Slimáková, Nikolka Mihóková, Matúš Kianička, Milan Foltýn, Andrej Kovács a Mykola Petryshyn. Naše družstvo skončilo na krásnom 2. mieste spomedzi 23 škôl.

      Foto

      Midivolejbal chlapci

      Dňa 22.2.2024 sme usporiadali prvé kolo Midivolejbalu chlapcov. Postavili sme dve družstvá. Družstvo B reprezentovali Juraj Gendeš, Milan Foltýn, Max Dávid, Matej Jonák, Lukáš Feix, Jakub Štipák a Tomáš Kianička.

      Družstvo A reprezentovali Mário Mezey, Dominik Kotek, Andrej Kovács, Jakub Kučera a Benjamin Šuppa. Turnaja sa zúčastnilo družstvo z Prokofievovej a družstvo z Pankúchovej. Do ďalšieho kola postupujeme z prvého miesta.

      Foto

      Basketbalový turnaj dievčatá

      Dňa 12.2.2024 sa uskutočnil basketbalový turnaj žiačok petržalských škôl. Našu školu pod vedením pána učiteľa Baláža úspešne reprezentovala Natália Blažeková, Eliška Ratuská, Natália Černohousová, Terézia Šošovičková, Nela Zelenáková, Magdaléna Berkešová a Michaela Bolečková. Dievčatá jednoznačne dominovali v súťaži a vyhrali prvé miesto.

      Foto

      Basketbalový turnaj chlapci

      Dňa 6.2.2024 sa uskutočnil basketbalový turnaj chlapcov 7.-9. roč. Hralo sa na dvoch miestach, 4 školy na ŠH Prokofievova a 4 školy na našej škole. Žiaľ do semifinále sme nepostúpili s rozdielom 1 bodu. Našu školu reprezentovali Matúš Kianička, Alex Kristín, Sebastián Bari, Jakub Ďurech, Dano Kaán, Patrik Decsi, Dominik Kardoš a Matej Kozlík.

      Foto

      Školské maratónske hry

      Dňa 24.1.2024 sa v športovej hale Prokofievova uskutočnili školské maratónske hry, ktoré organizovala spoločnosť BE COOL v rámci aktivít ČSOB Bratislava maratónu. Školské maratónske hry sa zameriavajú na zručnosti a agilitu detí základných škôl. Súťaže sa zúčastnili deti 1-4 ročníkov ZŠ. Našu školu reprezentovali 2 družstvá v zložení:

      A: Tisovský Andrej 4.A, Klátik Juraj 4.B, Mihók Matej 3.B, Hudecová Karolína 4.B, Ďurisová Daria 3.B

      B: Králik Samuel 4.B, Molnár Viktor 3.B, Charlotte Hardy 3.B, Hanajíková Karin 4.B, Cingelová Júlia 4.A

      Hlavným cieľom podujatia bolo vytvorenie prostredia pre mladšie generácie, v ktorom sa budú cítiť komfortne, zašportujú si a získajú nové priateľstvá. Súťažné disciplíny sa zamerali na zručnosť detí v atletike, v hodoch, šikovnosti, streľbe a vytrvalosti.

      Družstvo A získalo 1. miesto a postupuje do finále, ktoré sa uskutoční 3.4.2024 v Dome športu.

      Pri príležitosti  ČSOB maratónu v BA, organizujú usporiadatelia pre žiakov 1.stupňa BA kraja postupové súťaže v rôznych tradičných- netradičných disciplínach, z ktorých sa najlepšie družstvá stretli vo finále - 3.4.2024 v Dome športu.

      Z 27 finálových družstiev-škôl sme sa umiestnili na krásnom 2 mieste.

      Vo finále nás reprezentovali tieto deti: Samuel Králik 4.B, Juraj Klátik 4.B, Matej Mihók 3.B, Karolína Hudecová 4.B  a Karin Hanajíková 4.B.

      Foto

      Šachový turnaj

      Dňa 19.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja. Počas podujatia organizáciu zabezpečovala MČ Petržalka v spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou, ktorá priniesla šachovnice, časomiery, rozpis zápasov...ceny. Prvých 8 hráčov bude reprezentovať našu školu v apríli na prvých petržalských majstrovstvách v šachu ZŠ. 

      Foto

      Jumanji - netradičné štafety a výzvy (3.a 4. ročník)

      Dňa 6.12.2023 (streda) v ŠH Prokofievova sa uskutočnilo podujatie Jumanji určené pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ, ktoré organizovala MČ Petržalka. Našu školu reprezentovali žiaci Marco Németh 4.E, Juraj Klátik 4.B, Jakub Major 4.B, Karolína Hudecová 4.B, Charlotte Hardy 3.B, Daniela Mrvová 4.B, Melánia Plichtová 4.E, Dária Ďurisová 3.B, Peter Zelenák 4.C, Alex Mezey 4.B. Naši žiaci vyhrali 2. miesto.

      JUMANJI je súbor netradičných štafiet a výziev, do ktorých sa zapájajú jednotlivé tímy, ale aj jednotlivci z tímov. Cieľom JUMANJI aktivít je komplexne zapojiť pohybový aparát detí, aby ukázali a rozvíjali svoje motorické zručnosti. Aktivity v JUMANJI zahŕňajú: rýchlosť (beh), obratnosť, lozenie, skákanie, základy akrobacie, silu...

      Foto

      Halový futbalový turnaj Penalta

      Dňa 15.11.2023 sa žiaci 8. - 9. ročníka našej školy zúčastnili halového futbalového turnaja Penalta. Žiaci Matúš Kianička, Dominik Kardoš, Dominik Michalov, Alex Kristín, Patrik Decsi, Daniel Kaan a Sebastián Bari spomedzi jedenásť petržalských škôl pod vedením pána učiteľa Baláža jednoznačne vyhrali 1.miesto.

      Foto

      Futbalový turnaj Školský pohár

      Dňa 8.11.2023 sme sa zúčastnili futbalového turnaja Školský pohár. Našu školu reprezentovali: Michal Cingel, Lukáš Černohous, Ondrej Demčák, Michal Demeter, Bruno Ďuris, Kevin Hečko, Tomáš Kianička, Max Masler a Tomáš Srbecký. Chlapci vybojovali postup do krajského kola.

       

      Futbalový turnaj McDonalds Cup

      Dňa 24.10.2023 sme sa zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s Cup. Tento rok nám chýbalo trochu štastia do postupu. Futbalový turnaj sa hral na ZŠ Budatínska. Našu školu reprezentovali títo žiaci a žiačky : Anabela Benešová, Barbora Danková, Maxím Holý, Juraj Kmiť, Tomáš Kušmírek, Daniel Tisovský, Peter Macko, Šimon Šuhajda a Lukáš Vician.

      Foto

      Školský atletický míting

      Dňa 20.9.2023 sa uskutočnil na našej škole ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING určený pre žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa v 4 disciplínach: 60m, 500m, skok do diaľky, 4x60m štafeta.

      1. a 2. ročník

      Beh na 500 m  - 1. miesto: Koštiválová Lenka 2.A

      Skok do diaľky z miesta - 1. miesto: Sláviková Zara 2.B

                                               3. miesto: Gendeš Peter 2.B

      Štafeta 4x60m - 1. miesto: Koštiválová Lenka 2.A, Revická Lucia 2.B, Pinkava Martin 2.C,   

                                                 Gendeš Peter 2.B

      3. a 4. ročník

      Beh na 500 m - 2. miesto: Čambalík Samuel 4.A

      Beh na 60 m - 2. miesto: Mihók Matej 3.B

                             3. miesto: Klátik Juraj 4.B

      Skok do diaľky - 2. miesto: Zelenák Peter 4.C

                                 2. miesto: Hudecová Karolína 4.B

      Štafeta 4x60m - 1. miesto: Múdra Mia 4.E, Hudecová Karolína 4.B, Mihók Matej 3.B,

                                                 Klátik Juraj 4.B

      Foto