• Športové súťaže

     • Športové súťaže v školskom roku 2023/2024

     •  

      Tanečný šport HIP-HOP

      Dňa 11.6. - 12.6.2024 sa konalo celoslovenské kolo školského športu v X-bionic v Šamoríne. Žiačky Nina Škodáková a Natália Čerňanská reprezentovali našu školu v tanečnom športe v HIP - HOPE. Natália Čerňanská sa umiestnila na 5.mieste.

      Foto

      Atletika 

      Dňa 11.6. - 12.6.2024 sa konalo celoslovenské kolo školského športu v X-bionic v Šamoríne. Žiaci v zložení Alex Kristin, Martin Nyiregyhazki, Marek Mášik, Patrik Decsi, Maximilian Both, Alexander Oravec, Andrej Kovacs a Michal Kovarčík skončili na 2. mieste v súťaži družstiev. Michal Kovarčík sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na druhom mieste v skoku do výšky a vybojoval prvé miesto v hode vortexom. Patrik Decsi sa umiestil na druhom mieste v skoku do diaľky.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy!

      Foto

      Dňa 27.5.2024 sa konalo krajské kolo v atletike družstiev žiakov. Chlapci v zložení Alex Kristín vyhral v jednotlivcoch beh na 60 m 1.miesto, Martin Nyiregyházki v skoku do diaľky vyhral 1. miesto a 2. miesto v behu na 60 m, Michal Kovarčík vyhral 1. miesto v skoku do výšky a 3. miesto v hode vortexom, Max Both vyhral 2. miesto vo vrhu guľou, školu reprezentovali ešte žiaci Sebastián Bari, Marek Mášik, Patrik Décsi a Alex Oravec. V štafete dobehli na 3.mieste. Celkovo s počtom bodov 995 sa umiestnili na prekrásnom 1.mieste a vybojovali si tím postup do celoslovenského kola SUPERfinále do Šamorína.

      Dňa 27.5.2024 sa konalo krajské kolo v atletike družstiev žiačiek. Našu školu reprezentovala Lívia Šišková, ktorá sa umiestnila v jednotlivcoch v skoku do diaľky na 2.mieste a vo vortexe na 2.mieste, Nikola Slimáková sa umiestnila v behu na 60 m na 2. mieste, Lana Mackovich na 3. mieste v hode vortexom, Nikolka Mihóková v behu na 800 m 4.miesto, Nela Zelenáková v skoku do výšky 4.miesto, školu reprezentovali v družstve ešte Simona Sroková, Natália Černohousová a Stela Mičková. Dievčatá v štafete skončili na 2.mieste. Celkovo sa s počtom bodov 910 umiestnili na krajskom kole na druhom mieste. 

      Gymnastický 4-boj družstiev ZŠ

      Dňa 11.6. - 12.6.2024 sa konalo celoslovenské kolo školského športu v X-bionic v Šamoríne. Žiaci v zložení Jakub Major, Juraj Klátik, Matej Matúšek, Lukáš Macko a Martin Mihók skončili na 2. mieste v gymnastickom štvorboji družstiev. Lukáš Macko sa v súťaži jednotlivcov umiestnil na druhom mieste a Juraj Klátik sa umiestnil v súťaži jednotlivcov na prvom mieste a tým pádom sa stal Majstrom Slovenska.

      Ďakujeme za reprezentáciu školy!

      Foto

      Dňa 15.5.2024 sme organizovali krajské kolo v gymnastickom 4-boji družstiev základných škôl dievčat a chlapcov.

      Našu školu reprezentovali Dária Ďurisová, Charlotka Hardy, Lujza Michaličková, Viktória Bučková a Lenka Miková. Dievčatá sa umiestnili na krásnom 2.mieste.

      Viktor Molnár skončil na prvom mieste v jednotlivcoch.

      Juraj Klátik, Lukáš Macko, Jakub Major, Štefan Matej Matúšek a Viktor Molnár zacvičili perfektne a vybojovali 1.miesto a postup na celoštátne kolo do Šamorína.

      Futbalový turnaj Penalta

      Dňa 14.5.2024 sa konal futbalový turnaj starších žiakov 7. - 9. ročníka základných škôl Penalta. Družstvo reprezentovali Alex Kristín, Daniel Kaán, Dominik Kardoš, Dominik Michalov, Andrej Kovács, Patrik Décsi, Martin Nyiregyházski a Michal Mačuga. Chlapci skončili na 3.mieste.

      Foto

      MiniPenalta

      Dňa 7.5.2024 sme sa zúčastnili futbalového turnaja MiniPenalta. Mužstvo reprezentovali žiaci prvého stupňa Sebastián Hojstrič, Jakub Major, Juraj Klátik, Oliver Marcin, Daniel Tisovský, Tomáš Kušmírek, Lukáš Macko, Lukáš Vician, Patrik Toth,  Melánia Fialová a Janka Šestáková.

      Gratulujeme ku prekrásnemu 1.miestu.

      Foto

       

      Školský pohár

      Dňa 3.5.2024 sme sa zúčastnili futbalového turnaja Školský pohár. Družstvo reprezentovali žiaci Tomáš Kianička, Michal Demeter, Max Masler, Ondrej Demčák, Dominik Cingel, Tomáš Srbecký, Lukáš Černohous a Tomáš Halas. Žiaci obsadili krásne prvé miesto a postúpili do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 14.5.2024. 

      Foto

      3x3 basketbal dievčatá

      Dňa 25.4.2024 sme sa zúčastnili 3x3 basketbalu dievčat na ZŠ Dudova. Družstvo v zložení Natália Blažeková 9.B, Natália Černohousová 9.B, Alžbetka Noščáková 9.A a Eliška Ratuská 9.B vyhrali prekrásne 1. miesto a postupujú do krajského kola.

      Foto

      Jumanji - netradičné štafety a výzvy (1.a 2. ročník)

      Mestská časť BA-Petržalka zorganizovala 10.4.2024 pre žiakov 1.a 2.ročníka súťaž všestrannosti, pod názvom JUMANJI- netradičné štafety a výzvy.

      Opičia dráha-Štupľová mozaika-Žinienková štafeta a ďalších 14 bonusových disciplín deti našej školy zvládli najlepšie a s jasným náskokom obsadili 1 miesto.

      Na súťaži nás reprezentovali: Lenka Koštivalová 2.A, Lucia Revická 2.A, Nela Kováčová 2.A, Tamara Rzavská 2.E, Johana Danková 2.B, Martin Pinkava 2.C, Michal Pokorný 2.A, Oskar Ťapaj 2.A, Sebastian Jaklovský 2.C a Matias Glaser 2.A.

      Foto

      Volejbalový turnaj chlapci

      Dňa 27.3.2024 sme sa zúčastnili volejbalového turnaja žiakov 5. - 9. ročníka základných škôl. Žiaci reprezentujúci našu školu boli Patrik Décsi 9.A, Sebastián Bari 9.B, Alex Kristín 9.B, Daniel Kaán 9.B, Martin Nyiregyházski 9.B, Mário Mezey 8.B a Jakub Kučera 7.C získali prvé miesto.

      Foto

      Volejbalový turnaj dievčat

      Dňa 26.3.2024 sme sa zúčastnili volejbalového turnaja dievčat 8.-9.ročníkov ZŠ. Našu školu reprezentovala Natália Černohousová 9.B, Georgína Meszároš 8.C, Natália Blažeková 9.B, Stela Mičková 9.A, Alžbeta Nosčaková 9.A, Natália Ďurinová 9.B, Lívia Šišková 7:C, Nikola Slimáková 8.C a Kristína Skalková 7.C. Žiaľ, nevybojovali sme postup zo skupiny.

      Foto

      Stolný tenis družstiev žiakov a žiačok

      Dňa 5.4.2024 naša škola organizovala okresné kolo v stolnom tenise družstiev dievčat a chlapcov.

      Chlapčenské družstvo v zložení Patrik Décsi, Dominik Kardoš, Sebastián Bari a Alex Tokoly skončili na krásnom druhom mieste.

      Dievčenské družstvo v zložení Lenka Imamovič, Vivien Kollárová, Natália Blažeková a Lana Mackovich porazili všetkých a z prvého miesta postupujú na krajské kolo.

      Foto

      Olympijsky odznak všestranosti

      Dňa 27.3.2024 sme sa zúčastnili krajského kola v Olympijskom odznaku všestranosti v Pezinku. Našu školu reprezentovala Lana Mackovich, Lívia Šišková, Nikol Slimáková, Nikolka Mihóková, Matúš Kianička, Milan Foltýn, Andrej Kovács a Mykola Petryshyn. Naše družstvo skončilo na krásnom 2. mieste spomedzi 23 škôl.

      Foto

      Midicool volejbal chlapci

      Dňa 22.2.2024 sme usporiadali prvé kolo Midicool volejbalu chlapcov. Postavili sme dve družstvá. Družstvo B reprezentovali Juraj Gendeš, Milan Foltýn, Max Dávid, Matej Jonák, Lukáš Feix, Jakub Štipák a Tomáš Kianička.

      Družstvo A reprezentovali Mário Mezey, Dominik Kotek, Andrej Kovács, Jakub Kučera a Benjamin Šuppa. Turnaja sa zúčastnilo družstvo z Prokofievovej a družstvo z Pankúchovej. Do ďalšieho kola postupujeme z prvého miesta.

      Dňa 30.4.2024 sme zorganizovali druhé postupové kolo v midi volejbale chlapcov. Družstvo v zložení Andrej Kovács, Milan Foltín, Jakub Kučera, Mário Mezey a Juraj Gendeš postupujú na ďalšie kolo do Studienky.

      Dňa 27.5.2024 sme sa zúčastnili krajského kola v Midicool volejbale chlapcov v Studienke. Naše družstvo reprezentovali Daniel Kaán, Dominik Michalov, Andrej Kovács, Mário Mezey, Milan Foltín, Dominik Kotek, Benjamin Šuppa a Jakub Kučera. Chlapci sa umiestnili na štvrtom mieste.

      Foto

      Basketbalový turnaj dievčatá

      Dňa 12.2.2024 sa uskutočnil basketbalový turnaj žiačok petržalských škôl. Našu školu pod vedením pána učiteľa Baláža úspešne reprezentovala Natália Blažeková, Eliška Ratuská, Natália Černohousová, Terézia Šošovičková, Nela Zelenáková, Magdaléna Berkešová a Michaela Bolečková. Dievčatá jednoznačne dominovali v súťaži a vyhrali prvé miesto.

      Foto

      Basketbalový turnaj chlapci

      Dňa 6.2.2024 sa uskutočnil basketbalový turnaj chlapcov 7.-9. roč. Hralo sa na dvoch miestach, 4 školy na ŠH Prokofievova a 4 školy na našej škole. Žiaľ do semifinále sme nepostúpili s rozdielom 1 bodu. Našu školu reprezentovali Matúš Kianička, Alex Kristín, Sebastián Bari, Jakub Ďurech, Dano Kaán, Patrik Decsi, Dominik K basketbal dievčatáardoš a Matej Kozlík.

      Foto

      Školské maratónske hry

      Dňa 24.1.2024 sa v športovej hale Prokofievova uskutočnili školské maratónske hry, ktoré organizovala spoločnosť BE COOL v rámci aktivít ČSOB Bratislava maratónu. Školské maratónske hry sa zameriavajú na zručnosti a agilitu detí základných škôl. Súťaže sa zúčastnili deti 1-4 ročníkov ZŠ. Našu školu reprezentovali 2 družstvá v zložení:

      A: Tisovský Andrej 4.A, Klátik Juraj 4.B, Mihók Matej 3.B, Hudecová Karolína 4.B, Ďurisová Daria 3.B

      B: Králik Samuel 4.B, Molnár Viktor 3.B, Charlotte Hardy 3.B, Hanajíková Karin 4.B, Cingelová Júlia 4.A

      Hlavným cieľom podujatia bolo vytvorenie prostredia pre mladšie generácie, v ktorom sa budú cítiť komfortne, zašportujú si a získajú nové priateľstvá. Súťažné disciplíny sa zamerali na zručnosť detí v atletike, v hodoch, šikovnosti, streľbe a vytrvalosti.

      Družstvo A získalo 1. miesto a postupuje do finále, ktoré sa uskutoční 3.4.2024 v Dome športu.

      Pri príležitosti  ČSOB maratónu v BA, organizujú usporiadatelia pre žiakov 1.stupňa BA kraja postupové súťaže v rôznych tradičných- netradičných disciplínach, z ktorých sa najlepšie družstvá stretli vo finále - 3.4.2024 v Dome športu.

      Z 27 finálových družstiev-škôl sme sa umiestnili na krásnom 2 mieste.

      Vo finále nás reprezentovali tieto deti: Samuel Králik 4.B, Juraj Klátik 4.B, Matej Mihók 3.B, Karolína Hudecová 4.B  a Karin Hanajíková 4.B.

      Foto

      Šachový turnaj

      Dňa 19.1.2024 sa uskutočnilo školské kolo šachového turnaja. Počas podujatia organizáciu zabezpečovala MČ Petržalka v spolupráci s Bratislavskou šachovou akadémiou, ktorá priniesla šachovnice, časomiery, rozpis zápasov...ceny. Prvých 8 hráčov bude reprezentovať našu školu v apríli na prvých petržalských majstrovstvách v šachu ZŠ. 

      Foto

      Jumanji - netradičné štafety a výzvy (3.a 4. ročník)

      Dňa 6.12.2023 (streda) v ŠH Prokofievova sa uskutočnilo podujatie Jumanji určené pre žiakov a žiačky 3. a 4. ročníka ZŠ, ktoré organizovala MČ Petržalka. Našu školu reprezentovali žiaci Marco Németh 4.E, Juraj Klátik 4.B, Jakub Major 4.B, Karolína Hudecová 4.B, Charlotte Hardy 3.B, Daniela Mrvová 4.B, Melánia Plichtová 4.E, Dária Ďurisová 3.B, Peter Zelenák 4.C, Alex Mezey 4.B. Naši žiaci vyhrali 2. miesto.

      JUMANJI je súbor netradičných štafiet a výziev, do ktorých sa zapájajú jednotlivé tímy, ale aj jednotlivci z tímov. Cieľom JUMANJI aktivít je komplexne zapojiť pohybový aparát detí, aby ukázali a rozvíjali svoje motorické zručnosti. Aktivity v JUMANJI zahŕňajú: rýchlosť (beh), obratnosť, lozenie, skákanie, základy akrobacie, silu...

      Foto

      Halový futbalový turnaj Penalta

      Dňa 15.11.2023 sa žiaci 8. - 9. ročníka našej školy zúčastnili halového futbalového turnaja Penalta. Žiaci Matúš Kianička, Dominik Kardoš, Dominik Michalov, Alex Kristín, Patrik Decsi, Daniel Kaan a Sebastián Bari spomedzi jedenásť petržalských škôl pod vedením pána učiteľa Baláža jednoznačne vyhrali 1.miesto.

      Foto

      Futbalový turnaj Školský pohár

      Dňa 8.11.2023 sme sa zúčastnili futbalového turnaja Školský pohár. Našu školu reprezentovali: Michal Cingel, Lukáš Černohous, Ondrej Demčák, Michal Demeter, Bruno Ďuris, Kevin Hečko, Tomáš Kianička, Max Masler a Tomáš Srbecký. Chlapci vybojovali postup do krajského kola.

       

      Futbalový turnaj McDonalds Cup

      Dňa 24.10.2023 sme sa zúčastnili futbalového turnaja McDonald´s Cup. Tento rok nám chýbalo trochu štastia do postupu. Futbalový turnaj sa hral na ZŠ Budatínska. Našu školu reprezentovali títo žiaci a žiačky : Anabela Benešová, Barbora Danková, Maxím Holý, Juraj Kmiť, Tomáš Kušmírek, Daniel Tisovský, Peter Macko, Šimon Šuhajda a Lukáš Vician.

      Foto

      Školský atletický míting

      Dňa 20.9.2023 sa uskutočnil na našej škole ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING určený pre žiakov 1. stupňa. Súťažilo sa v 4 disciplínach: 60m, 500m, skok do diaľky, 4x60m štafeta.

      1. a 2. ročník

      Beh na 500 m  - 1. miesto: Koštiválová Lenka 2.A

      Skok do diaľky z miesta - 1. miesto: Sláviková Zara 2.B

                                               3. miesto: Gendeš Peter 2.B

      Štafeta 4x60m - 1. miesto: Koštiválová Lenka 2.A, Revická Lucia 2.B, Pinkava Martin 2.C,   

                                                 Gendeš Peter 2.B

      3. a 4. ročník

      Beh na 500 m - 2. miesto: Čambalík Samuel 4.A

      Beh na 60 m - 2. miesto: Mihók Matej 3.B

                             3. miesto: Klátik Juraj 4.B

      Skok do diaľky - 2. miesto: Zelenák Peter 4.C

                                 2. miesto: Hudecová Karolína 4.B

      Štafeta 4x60m - 1. miesto: Múdra Mia 4.E, Hudecová Karolína 4.B, Mihók Matej 3.B,

                                                 Klátik Juraj 4.B

      Foto