• Športové súťaže

     • Športové súťaže v školskom roku 2022/2023

     • Petržalská komunitná liga v stolnom tenise

      Dňa 24.11.2022 sa naši žiaci zúčastnili projektu Kultúrnych zariadení Petržalky PETRŽALSKÁ KOMUNITNÁ LIGA V STOLNOM TENISE - ŠKOLY 2022, ktorú finančne z dotačných zdrojov podporil Bratislavský samosprávny kraj a po odbornej stránke zastrešil Slovenský stolnotenisový zväz.

      V 1. kategórii (žiaci 5.-6. ročníka) súťažili Denis Benkovič, Alex Tököly, Ela Hošková a v 2. kategórii (žiaci 7.-8. ročníka) Patrik Decsi, Ondrej Mužila a Michal Vizvary.

      V obidvoch kategóriách sme získali 2. miesto.

      Foto

      Okresné kolo v stolnom tenise

      Dňa 18.11.2022 zorganizovala naša škola okresné kolo v stolnom tenise Bratislava V. Postavili sme dve družstvá žiakov a dve družstvá žiačok.

      V dievčenskej kategórii sa na druhom mieste umiestnilo družstvo Lenka Imamovič, Natália Blažeková a Vivien Kollárová. Postupujúce družstvo na krajské kolo z prvého miesta tvorila Lana Mackovich, Sárka Švolíková a Ela Hošková. 

      Na treťom mieste v chlapčenskej kategórii sa umiestnilo naše družstvo v zložení: AlexTököly, Sebastián Bari, Dominik Kardoš a Dávid Gendeš.

      Na prvom a postupovom mieste na krajské kolo sa umiestili naši žiaci: Ondrej Mužila, Patrik Decsi, Jakub Ďurech a Alex Nagy. Gratulujeme všetkým za úspešnú reprezentáciu našej školy.

      Foto