• Školský podporný tím

    • PaedDr. Dana Janotová - školský psychológ

     PaedDr. Silvia Šimonová - školský špeciálny pedagóg

     PaedDr. Mária Balintová - sociálny pedagóg

     Mgr. Branislav Vaculčiak - výchovný poradca