• Rozdelenie vychovávateľov a detí do oddelení ŠKD

    • Zadelenie vychovávateľov do oddelení Školského klubu detí

     školský rok 2021/2022

      

     I.             oddelenie   1.A, 1.D                 vych. Jarmila Palečková

     II.            oddelenie   1.B, 1.D                 vych. Kristína Csonková  

     III.           oddelenie   1.C, 1.D                 vych. Eugen Pastor

     IV.           oddelenie   2.A, 2.D                 vych. Marta Ráczová

     V.            oddelenie   2.B, 2.D                 vych. Iveta Repiská

     VI.           oddelenie   2.C, 2.D                 vych. Mgr. Michal Tajber

     VII.          oddelenie   2.E, 2.D                 vych. Bc. Erika Ondrejková

     VIII.         oddelenie   3.A, 3.D                 vych. Iveta Huťanová

     IX.           oddelenie   3.B, 3.D                 vych. Emília Babínová

     X.            oddelenie   3.C, 3.D                 vych. Gabriela Steinhubelová

     XI.           oddelenie   4.A, 4.D                 vych. Bc. Alexandra Šimková

     XII.          oddelenie   4.B, 4.D                 vych. Mgr. Adriana Soareová

     XIII.         oddelenie   4.C, 4.D                 vych. Viera Tomečková    
     Zadelenie učiteľov a vychovávateľov do tried

     šk. rok 2021/2022

      TRIEDA:                    UČITEĽ:                                                        VYCHOVÁVATEĽ:

     1.A trieda                 Mgr.   Agneša Semerská                          Jarmila Palečková

     1.B trieda                 Mgr.   Janka Miková                                  Kristína Csonková

     1.C trieda                 Mgr. Katarína Ivanová                              Eugen Pastor

     1.D trieda                 Mgr. Mariana Takáčová                           delená do 1. ročníkov

     2.A trieda                 Mgr. Andrea Kúkelová                             Marta Ráczová

     2.B trieda                 PaedDr. Andrea Ďurikovičová               Iveta Repiská

     2.C trieda                 Mgr. Patrícia Bašťovanská                      Mgr. Michal Tajber

     2.D trieda                 Mgr.   Darina Burdanová                         delená do 2. ročníkov

     2.E trieda                  Mgr.   Ivana Gajdošová                            Bc. Erika Ondrejková

     3.A trieda                 Mgr.   Mgr. Rastislav Pivoň                      Iveta Huťanová

     3.B trieda                 Mgr. Alena   Mladá                                    Emília Babínová

     3.C trieda                 Mgr. Lenka   Jacková                                 Gabriela Steinhubelová

     3.D trieda                 Mgr.   Alena Šprtová                                 delená do 3. ročníkov

     4.A trieda                 Mgr. Zuzana Hubinová                             Bc. Alexandra Šimková

     4.B trieda                 Mgr. Zuzana Bulafčíková                         Mgr. Adriana Soareová

     4.C trieda                 Mgr. Ružena Valentínová                        Viera Tomečková

     4.D trieda                 Mgr.   Miroslava Ondrušková                 delená do 4. ročníkov

      

                              
      

      

     Rozmiestnenie oddelení ŠKD

      

     1. oddelenie        prízemie B1          červené dvere – 1.A trieda
     2. oddelenie        prízemie B1          žlté dvere – 1.B trieda
     3. oddelenie        prízemie B1          zelené dvere – 1.C trieda
     4. oddelenie        prízemie B3          žlté dvere – herňa ŠKD
     5. oddelenie        2.posch. B1          oranžové – 2.B trieda
     6. oddelenie        2.posch. B1          žlté – 2 .C trieda
     7. oddelenie        prízemie B3          zelené dvere – 2.E trieda
     8. oddelenie        prístavba              3. posch. – žlté dvere
     9. oddelenie        prístavba              3. posch. – zelené dvere
     10. oddelenie        1.posch. B1          zelené dvere – 3.C trieda
     11. oddelenie        1.posch. B1          modré dvere – 4.A trieda    
     12. oddelenie        1.posch. B1          žlté  dvere – 4.B trieda       
     13. oddelenie        prízemie B1          modré dvere – 4.C trieda