• Regionálne súťaže, ktoré organizujeme my

    • Regionálne súťaže, ktoré naša škola organizuje v školskom roku 2019/2020

    • Majstrovstvá okresu Bratislava 5 v stolnom tenise družstiev – žiačok

     Dňa 21.11.2019 naša škola organizovala Majstrovstvá okresu v stolnom tenise dievčat - družstiev. Tohoto príjemného športového dňa sa zúčastnilo 5 petržalských škôl.

     1.miesto obsadila ZŠ Pankúchova

     2. miesto              Gymnázium Pankúchova

     3. miesto              ZŠ Prokofievova

     Družstvo našej školy tvorili žiačky: Laura Stanislavská, Michaela Fiedorová, Vanesa Blahútová a Lanka Mackovich.
      

     FOTO Z TEJTO AKCIE

      

     ŠKOLSKÝ ATLETICKÝ MÍTING

     Dňa 24.9.2019 organizovali Mestská časť Bratislava - Petržalka, Základná škola Tupolevova a AK Run For Fun Petržalka Školský atletický míting.

     Do súťaže sa zapojilo 12 petržalských škôl.

     Žiaci našej školy nás reprezentovali ukážkovo: 

     60 m mladšie žiačky   4.miesto Kristína Režnáková

                                     5.miesto Katarína Kovarčíková

     60 m mladší žiaci       3. miesto Martin Valíček

     600 m mladší žiaci     1. miesto Dominik Fiedor

                                     4. miesto Matúš Čambalík

     60 m staršie žiačky    1. miesto Simonka Bošmanská

     800 m staršie žiačky  6. miesto Dominika Herbergerová

     skok do diaľky

     mladší žiaci              1. miesto Martin Valíček

                                    2. miesto Ján Varga

     staršie žiačky            1. miesto Simonka Bošmanská

     Zložená štafeta: Kristína Režňáková, Katarína Kovarčíková, Ján Varga a Martin Valíček sa umiestnili na 2. mieste.
      
     Kvalitné výsledky naša škola dosiahla pod vedením p. Baláža.
      

     Ďakujeme všetkým reprezentantom našej školy!

     FOTO Z TEJTO AKCIE!