• Pripravované akcie

    • Pripravované aktivity ŠKD

     Školský rok 2020/2021


      

     ŠKD pripravuje prostredníctvom firmy Happy Kids:

     Kurz lezenia – v termíne od 8. 11. – 12. 11. 2021 v popoludňajších hodinách.

     Doprava autobusom na stenu K2.

     Cena kurzu 55€/dieťa

     Kurz korčuľovaniav termíne od 29. 11. – 3. 12. 2021 taktiež v popoludňajších hodinách.

     Doprava autobusom – Zimný štadión Petržalka

     Cena kurzu 55€/dieťa

     Kurz lyžovania – predpokladaný termín január 2022 (termín upresníme)

     Kurz plávania – predpokladaný termín apríl – máj 2022 (termín upresníme)

     Všetky podrobnejšie informácie dostanete od svojich vychovávateľov a prostredníctvom infolistov od firmy Happy Kids tu.

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                         Ročný plán úloh výchovno-vzdelávacej činnosti ŠKD

      

                                    September 2020

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Školský poriadok a poriadok ŠKD

      

     Oboznámiť deti s právami a povinnosťami v škole a v klube

      

      

     SVOV

      

     T: začiatok roka

     Z: všetci

      

     Ahoj leto

      

     Zábavné popoludnie s rozprávkovými príbehmi

      

     SVOV

      

      

      

      

     T: priebežne
      Z: všetci

      

      

      

      

     Počasie

     Ekoprogram-

      

      

     Pozorovanie zmien v prírode, zbieranie

     gaštanov a iných prírodnín

      

      

     PEOV

     EVOV

      

     T: priebežne
     Z: všetci

      

      

     Malý doprávačik

      

     Náučno-dopravno-športové popoludnie

      

     TOV

      

     T: pre prvákov

     Z: Tomečková

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                     Október 2020

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     8. ročník Integrované výtvarno-tvorivé dielne : „To, čo nás spája

      

     Výtvarné a tvorivé aktivity detí

     výtvarný projekt v CVČ Cik –Cak centrum a DSS Kampino

      

      

      

     EVOV

      

      

     T: okt.- január

     Z: Palečková

      

      

      

      

      

      

     11.ročník  Jesenný beh pre zdravie          na  počesť  Terryho Foxa

      

      

      

      

     Beh okolo Chorvátskeho ramena zameraný na plnenie fyzickej zdatnosti

      

      

     TVOV

      

      

      

      

     T: podľa počasia
     Z: všetci

      

      

      

     Mesiac úcty k starším

      

      

     Pripraviť tvorivé dielničky pre starých rodičov

      

      

     EVOV

     PTOV

      

      

     T: priebežne

     Z: všetci

      

      

     Imatrikulácia prvákov v Miestnej knižnici Petržalka

      

      

      

     Pasovanie detí za členov čitateľskej základne

      

            SVOV

      

     T: priebežne

     Z: Ráczová,

     Repiská,

     Mgr. Tajber

     Bc. Ondrejková

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

                                     November 2020

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Nebo plné šarkanov

      

     Využitie odpadového materiálu

      

            PTOV

      

      

     T: priebežne
      Z: všetci

      

     Detské a ľudské práva

      

     Rozhovor na danú tému

      

     SVOV

      

     T:priebežne

     3. a 4. ročníky

      

     Košík plný ovocia

      

     Výstavka ovocia a zeleniny,

      výtvarné práce

      

      

      

     PTOV

     EVOV

      

     T: priebežne
     z: všetci

      

                                    

                                      December 2020

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Mikulášska čižmička

      

      

     Výtvarná súťaž o najkrajšiu čižmičku

      

      

     EVOV

      

     T: do 6.12

     Z: všetci

      

      

      

     Mikulášske popoludnie v oddeleniach

      

     Privítanie Mikuláša

      

      

      

     SVOV

      

     T: 7. 12.

              Z:všetci

      

     Vianočná tržnica

      

     Prezentácia a predaj výrobkov

      

      

     PTOV

     EVOV

      

              T: 

     Z. všetci

      

     Vianočný zvonček – vianočné zvyky

      

     Pečieme medovníčky, lejeme olovo, spievanie kolied

      

      

     EVOV

      

     T: priebežne
     Z: všetci

      

     Vianočná besiedka

      

     Vystúpenie detí pre rodičov

      

      

      

     EVOV

      

             T:
             Z: všetci

                                     Január 2021

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

      

     Hraj a neprehraj

      

      

     Celoklubová  súťaž v spoločenských hrách

      

      

      

     SVOV

      

      

     T: priebežne            Z: všetci

      

      

     Postavme si snehuliaka

      

      

     Zábavné popoludnie na snehu

      

      

      

      

     TVOV

      

      

     T: podľa počasia

     Z: všetci

      

     Hľadáme talenty

      

     Celoklubová súťaž v speve

      

      

     EVOV

      

           T:

     Z: Tomečková

      

      

      

      

      

                                     Február 2021

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Kurz korčuľovania a lzyžovania

      

     Získavanie a zdokonaľovanie pohybových zručností

      

     TVOV

      

      T:

     Csonková, Repiská, Tomečková, Palečková

      

      

     Karnevalové popoludnie v oddeleniach

      

     Prehliadka masiek

      

      

      

      

     EVOV

      

     T: priebežne

     Z:všetci

      

      

     Cesta nie je ihrisko – celoklubové popoludnie

      

      

     Výchova k disciplíne na cestách, hry a súťaže

      

     SVOV

      

     T: priebežne

     Z:všetci

      

      

      

                                     Marec 2021

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Kniha a ja – návšteva miestnej knižnice

      

     Čítanie na pokračovanie

     návšteva miestnej knižnice

      

     EVOV

      

     T: priebežne

     Z: všetci

      

      

      

     Slovenská rozprávka + kvíz

     s rozprávkovými

     hrdinami

      

     Výtvarná súťaž - návrh na obal knihy a záložku do knihy

      

     PTOV

     EVOV

      

     T: priebežne

     Z:všetci

      

     „Čítam, čítaš, čítame

      

     Celoklubová súťaž v čítaní po ročníkoch

      

      

     EVOV

      

     T: priebežne

     Z:všetci

      

      

      

                             

                                           Apríl 2021

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Veľkonočné kraslice

      

     Výtvarná súťaž o najkrajšiu kraslicu + výstavka

      

      

     EVOV

     PTOV

      

     T: priebežne

     Z: všetci

      

      

      

     V Ríši zvierat

      

     Celoklubový kvíz, hádanky a hlavolamy                   o zvieratkách

      

     PEOV

      

     T: všetci

     Po oddeleniach

      

     Deň Zeme

      

     Aktivity v oddeleniach vytvoriť plagát

      

      

     EVOV

     PTOV

      

     T: 16. - 20. 4.

     Z: všetci

      

      

      

      

      

                                          Máj 2021

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

      

     Deň matiek - darčeky pre mamičky a babičky

      

     (Svetový deň rodiny 9.5.)

     Zábavné popoludnie s rodičmi

      

     PTOV

     TVOV

      

     T: priebežne                        Z: všetci

      

     Tanec v duši

      

     Tanečná prehliadka v DK Zrkadlový háj

      

     EVOV

      

     T: Soareová

      

     Festival olympijských nádejí

      

     Návrh na plagát

      

      

      

     EVOV

      

      

     T: priebežne

     Z: všetci

      

                                          

      

                                            

      

                                        Jún 2021

      

     Obsahový štandard

     Výkonový štandard

     Tematická oblasť výchovy

      

     Zodpovedný

           MDD:

     Indiánsky deň

      

     Hry na Železnej studničke, Draždiaku

      

     Súťaže, hry Indiánov, zhotovenie totemu, lov bizóna ..

      

     SVOV

     PTOV

      

     T: priebežne

     Z: všetci

      

     Deň otcov

      

     Výroba darčekov pre oteckov

      

     SVOV

     PTOV

      

     T: priebežne

     Z: všetci

      

     V rytme hudby-

      

     Tanečná prehliadka

      

      

      

     EVOV

      

     T: priebežne

     Z: všetci