• Akcie ŠKD

     • Školský rok 2023/24

     •  

      Divadelné predstavenie k MDD

      V stredu 29. 5. sa uskutočnilo vo vestibule našej školy bábkové divadelné predstavenie „Bratislavské vodné povesti“, ktoré našim deťom odohrali herci z prešovského divadla Babadlo. Deťom sme toto predstavenie objednali ku ich sviatku – MDD. Deti sa dozvedeli aký poklad sa ukrýva v bájnej studni Bratislavského hradu, ako čarovná je voda, čo tečie v Železnej studničke, ako vznikla Kačacia fontána na Šafárikovom námestí, čo sa ukrýva pod klobúkom magického Vodníka. V hre vystupovali  dvaja nešikovní tovariši – murár Pankrác  a jeho kamarát Servác. Legendy o najznámejších bratislavských fontánach a studniach ožívajú v tejto bábkovej rozprávke. Príbeh o tom, že byť zákerný sa nevypláca a každé zlo nakoniec dostane svoj trest.

      Foto

      Kurz plávania

      V termíne od 20.5. – 24.5.2024 sme prostredníctvom firmy Happy Kids uskutočnili plavecký kurz pre deti nášho školského klubu na Plavárni Petržalka. Prihlásilo sa 65 detí. Tie sa rozdelili do dvoch skupín. 

      1. skupina – deti z tried 1.B, 2.A a 2.C trénovali od 14:00 – 15:00 hod. 

      2. skupina – deti z tried 1.A, 1.C, 2.B, 3.A, 3.B, 3.C, 4.A trénovali od 15:00 – 16:00 hod. Pedagogický dozor zabezpečovali vychovávatelia: Ema Hmeľárová, Kristína Csonková, Monika Poljaková. Deti sa učili plávať a zdokonaľovať sa pod vedením skúsených a odborných trénerov firmy Happy Kids. 

      Foto

      Návšteva knižnice

      V mesiaci marec a apríl sa deti z prvých ročníkov postupne zúčastnili návštevy knižnice na Prokofievovej ulici, kde boli slávnostne prijaté za čitateľov. Prváčikom sa veľmi páčilo a náš ŠKD pokračuje v dlhoročnej spolupráci s knižnicou.

      Foto

      Prespávačka v škole

      Z dňa 29.4.2024 na 30.4.2024 sa v našom školskom klube detí s pani vychovávateľkou Kristínou Csonkovou a pani vychovávateľkou Silviou Behunek konala akcia PRESPÁVAČKA v škole. Zúčastnili sa jej žiaci 2.A/4.C triedy a 2.E triedy. Počet detí bolo 32. Deti mali nachystané rôzne stanovištia (didaktické hry) po chodbách školy - napríklad vlajky, usporiadanie číselného radu, hľadanie a správne vytvorenie slova k pokladu. Celú akciu sme zavŕšili diskotékou, kde si deti zatancovali a zabavili sa. Pre deti to bol veľký zážitok. Vyskúšali si rôzne disciplíny, pri ktorých zažili neskutočne veľa dobrodružstiev a zábavy. Na konci ich čakala večera - hotdogy a nakoniec čítaná rozprávka na dobrú noc. Ráno mali deti hlavičky plné zážitkov pri dobrých raňajkách s vianočkou a džemom a už teraz sa tešia na ďalšiu prespávačku. S celou organizáciou nám pomáhali študentky, z Pedagogickej a sociálnej akadémie, ktoré u nás vykonávali prax.

      Foto

      Beseda so slovenskou herečkou Oľgou Belešovou a spisovateľkou Barborou Kardošovou

      Dňa 29. 4. 2024 v pondelok od 14:00 hod. sa uskutočnila beseda s herečkou Oľgou Belešovou a spisovateľkou, scenáristkou a dramaturgičkou Barborou Kardošovou vo vestibule našej školy. Našim deťom pútavou formou porozprávali o ich umeleckej tvorbe, o ich súčasnom i detskom živote. Pani Oľga Belešová hovorila o jej hereckej, moderátorskej aj novinárskej práci. Barborka Kardošová zasa o práci vo vydavateľstve, o jej tvorbe kníh a audiokníh pre deti. Deti nášho klubu si pripravili veľa otázok, na ktoré im zodpovedali. Pani Oľga prečítala úryvok z knihy „Traja kamoši“. Na záver podujatia si mohli deti zakúpiť knihy a audioknihy od autorky Barbory Kardošovej, ktorá im ich podpísala.

      Foto

      Čítanie detí z ŠKD deťom v MŠ Iľjušinova a MŠ Tupolevova

      V priebehu mesiaca marca deti nášho klubu z oddelení od 2. ročníka až po 4. ročník a v rámci spolupráce s Materskou školou Iľjušinova a Tupolevova čítali rozprávky, zaujímavé príbehy,  dramatizácie básničiek deťom týchto MŠ pred spánkom. Naše deti z oddelení ŠKD sa dlho pripravovali, snažili sa čo najkrajšie čítať vybrané texty,  aby malé detičky zaujali. Touto aktivitou sme sa snažili deti motivovať k čítaniu a malým škôlkarom sa čítanie veľmi páčilo.

      Foto

      Dets karneval

      Dňa 6. 2. 2024 – v utorok o 14:00 hod. sa uskutočnil vo vestibule školy detský karneval. Deti mali promenádu v maskách, predstavovanie masiek,  fotenie, tanečnú zábavu, ktorú deťom urobil Ujo Ľubo so svojimi detskými pesničkami a choreografiou. Zábava pokračovala v oddeleniach, kde deti dostali ceny za masky a diplomy od svojich vychovávateľov.

      Foto

      Lyžiarsky kurz Zochova chata

      V termíne od 29. 2. – 2. 2. 2024 sa uskutočnil lyžiarsky kurz  ŠKD v lyžiarskom stredisku Zochova chata. Kurzu sa zúčastnilo 33 detí z nášho klubu. Kurz sa organizoval prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou spolupracujeme veľa rokov. Kurz bol úspešný, všetky deti sa naučili základom lyžovania, zdokonalili sa v lyžovaní pod vedením skúsených lyžiarskych inštruktorov. Zažili veľa zábavy. Pedagogický dozor zabezpečovali vychovávateľky Kristína Csonková, Viera Tomečková a Emília Babínová.

      Foto

      Vianočné besiedky

      Vo všetkých oddeleniach ŠKD sa pred vianočnými prázdninami uskutočnili vianočné posedenia pri stromčeku. Deti s  vychovávateľmi si pripravili krátky kultúrny program, súťaže, kvízy, rozhovory o vianočných tradíciách, popriali si navzájom do nového roka, obdarovali sa darčekmi, počúvali a zaspievali si vianočné koledy, občerstvili sa vianočnými koláčikmi, ktoré upiekli mamičky a aj si zatancovali.

      Foto

      Vianočné darčeky pre seniorov

      V decembri sme sa  zapojili do zbierky, v ktorej sme pre seniorov vyzbierali vianočné balíčky. Balíčky išli do Sun Rise zariadenia Domu seniorov v Petržalke, kde sme ich odovzdali a spravili starkým radosť. Veľa rodičov sa do zbierky zapojilo a za to im veľmi ďakujeme. Starkí mali z darčekov veľkú radosť a tak sa nám spoločne podarilo im urobiť pekné Vianoce. Deti do krabičiek s darčekmi vložili aj vianočné pozdravy a pohľadnice, ktoré sami vytvorili v školskom klube.

      Foto

      Divadelné predstavenie "Ako psíček a mačička"

      V utorok 19. 12. 2023 o 14: 00 hod. k nám zavítali z Prešova  bábkoherci z divadla BABADLO a odohrali našim deťom bábkové  predstavenie „Ako psíček a mačička“ na motívy rozprávky pre deti od Josefa Čapka vo vestibule našej školy. Deti divadelné predstavenie dostali ako jeden z  darčekov k Vianociam.

      Foto

      Kurz korčuľovania

      V termíne od 11.12 do 15.12 2022 sa deti z ŠKD zúčastnili ako každoročne kurzu korčuľovania. Kurzu sa zúčastnilo spolu 54 detí. Deti absolvovali kurz na štadióne HC Petržalka. Všetky deti kurz úspešne absolvovali. Tie deti, ktoré stáli prvý krát na ľadovej ploche sa toho veľa naučili, a tie, ktoré korčuľovať vedeli, sa na kurze ešte viac zdokonalili. Vďaka trénerom sa naučili aj nové zábavné hry na ľade. Pedagogický dozor zabezpečovali na štadióne HC Petržalka vychovávateľky Kristína Csonková a Ivetka Repiská. Kurz korčuľovania sme organizovali prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou už dlhoročne spolupracujeme.

      Foto

      Vianočné vystúpenie folklórneho súboru Hájenka

      Dňa 12. 12. 2023 v utorok popoludní sa uskutočnilo krásne vianočné predstavenie folklórneho súboru Hájenka, ktorý pôsobí na našej škole. Deti si vypočuli vianočné vinše, koledy, dokonca aj bábkové divadielko a ľudové tance. Hudobníci zo súboru doprevádzali účinkujúcich na ľudových hudobných nástrojoch. Celé vystúpenie deti pozerali s nadšením a odmenili účinkujúcich veľkým potleskom. Vystúpenia sa zúčastnili aj rodičia. Celému súboru, vedúcim aj účinkujúcim deťom patrí naše veľké poďakovanie za nádherný kultúrny zážitok.

      Foto

      To čo nás spája

      V školskom roku 2023/2024 sa deti nášho ŠKD zapojili už do 12. ročníka projektu „To, čo nás spája“, ktorý organizujú Kultúrne zariadenia Petržalky, s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Projekt spája výtvarnú tvorbu mládeže so znevýhodnením a detí z petržalských základných škôl. Témou 12. ročníka sú SLOVENSKÉ SVIATKY.

      Vybrané deti z nášho ŠKD z 3. B triedy sa zúčastnili výtvarných dielní pod vedením odborných lektorov dňa 21. 11. a 28. 11. 2023 s pani vychovávateľkou Emíliou Babínovou v Cik Cak Centre na Jiráskovej ulici v Bratislave.

      Dňa 7. 12. 2023 o 10:30 hod. sa uskutočnila  slávnostná vernisáž v Cik-Cak centre na Jiráskovej 6, kde boli všetky dielka detí vystavené. Všetky deti z triedy 3. B,  ktoré vytvorili krásne práce sa zúčastnili vernisáže výstavy s pani vychovávateľkou Kristínou Csonkovou. Výstava potrvá do 21. 12. 2023 v galérii Cik cak centra. Výstava bude kolovať od januára 2024 po zúčastnených školách a subjektoch.

      Foto

      Mikuláš v ŠKD

      Dňa 6. 12. 2023 v stredu popoludní sa uskutočnilo  Mikulášske popoludnie o 14:00 hod. vo vestibule našej školy. O kultúrny program sa postarali študentky Strednej odbornej školy pedagogickej, ktoré v našom ŠKD uskutočňujú priebežnú prax. Deti si pripravili v jednotlivých oddeleniach vystúpenie pre Mikuláša a od Mikuláša dostali dobrotky.

      Foto

      Halloween v ŠKD

      Dňa 27. 10. 2023 sa uskutočnili popoludní v ŠKD halloweenske párty v jednotlivých oddeleniach ŠKD s občerstvením, s hudbou, tancom a strašením.

      Foto

      Kurz lezenia na K2

      Týždenný kurz lezenia pre deti sa uskutočnil v termíne od 23. 10. – 27. 10. 2023 v popoludňajších hodinách, v rámci činnosti ŠKD. Prostredníctvom firmy Happy Kids, s ktorou spolupracujeme niekoľko rokov sa 40 detí zúčastnilo  kurzu lezenia na stene K2 na Galványho ulici v Bratislave. Pedagogický dozor zabezpečovali Mgr. Michal Tajber a pani vychovávateľka Iveta Huťanová. Deti boli nadšené a už sa tešia na ďalší kurz.

      Foto

      Jesenný beh pre zdravie - beh Terryho Foxa - 

      13. ročník

      Už 13 rokov uskutočňujeme tento beh popri Chorvátskom ramene. Tento ročník prebehol 18. 10. 2023 v siedmych oddeleniach ŠKD, ostatné oddelenia behali 13. 10. a 17. 10. 2023. Deti v tímoch nenáročným orientačno-vytrvalostným behom plnili úlohy na stanovištiach, na ktorých za splnené úlohy dostali indície, z ktorých museli v cieli preteku zostaviť heslo dňa – behu. Bolo to náučné, zábavné a športové popoludnie. Na stanovištiach nám vo veľkej miere pomohli študentky 4. ročníka Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava, ktoré sú v našom klube na dlhodobej priebežnej praxi.

      Foto

      Zdravá výživa - boj proti obezite

      V rámci projektu našej školy Zdravá škola a ku svetovému dňu výživy (16. 10.) v našom školskom klube prebiehali počas dvoch októbrových týždňov aktivity s deťmi na tému zdravá výživa. Deti vo všetkých oddeleniach si pripravovali ovocné dobroty, ovocné šaláty, zdravé nátierky, zeleninové šaláty a piekli si ovocné koláče. Všetko, čo si pripravili aj ochutnávali a takmer všetko aj zjedli. Deti pracovali v tímoch, zhotovovali si projekty a na záver si svoje vedomosti a skúsenosti overili v kvízoch.

      Foto

      Mesiac úcty k seniorom

      Celý október sme venovali vo výchovných oblastiach v ŠKD tejto téme. V rozhovoroch s deťmi sme preberali vzťahy detí so starými rodičmi, ich zážitky a spomienky na nich, o správaní sa a pomoci  starším ľuďom. Vo výtvarnej oblasti na tému „Deduška a babičku nosím v svojom srdiečku“ deti maľovali svojich starých rodičov. Výtvarné práce vystavujeme na nástenkách a deti sa tešia, že starým rodičov tieto obrázky darujú.

      Prax študentov v ŠKD

      Od septembra 2023 do konca mája 2024 prebieha v troch oddeleniach ŠKD priebežná prax 11-tich študentiek 4. ročníka zo Strednej odbornej školy pedagogickej Bullova 2, Bratislava. Sú to oddelenie 2. A pani vychovávateľky Kristíny Csonkovej, 3. B oddelenie pani vychovávateľky Milky Babínovej a oddelenie 4. B pána vychovávateľa Mgr. Michala Tajbera.

      Ahoj leto - rozlúčka s letom

      V utorok 19.9.2023 sme pre deti z nášho ŠKD pripravili športovo - zábavné popoludnie na školskom dvore. Deti si zasúťažili a zabavili sa v športových a zábavných disciplínach. Touto aktivitou sme sa spoločne symbolicky rozlúčili s letom.

      Foto