• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Upozornenie na silný vietor

    • 17. 1. 2022
    • Vážení rodičia,

     upozorňujeme na výstrahu SHMU na silný vietor. Z tohto dôvodu sa žiaci budú zdržiavať iba v budove školy aj v rámci ŠKD. Chceme Vás upozorniť na zvýšenú opatrnosť aj pri ceste domov.

     Ďakujem veľmi pekne

      

     Na stránke SHMU:

     https://www.shmu.sk/sk/?page=987

     je uverejnené varovanie pre Bratislavský kraj na dnes, 17.1.2022:

     Vietor stupeň 2  23-28 m/s v čase od 10:00 do 21:00. !!!!!

   • Sladká pomoc pre Afriku
    • Sladká pomoc pre Afriku

    • 14. 1. 2022
    • Aj v tomto školskom roku sa naša škola zapája do misijného projektu: SLADKÁ POMOC.

     V hodnote minimálne 50 centov si žiaci môžu zakúpiť čokoládky vyrobené na Slovensku. Táto čokoláda je 2krát dobrá, pretože je chutná pre nás a peniaze z projektu zlepšujú život detí v chudobných krajinách - v Keni, Rwande, Etiópii, Ugande a iných krajinách, ktorých názov je uvedený priamo na čokoláde.

     Projekt umožňuje deťom chodiť do školy, zabezpečuje pre nich obedy, školské pomôcky i zdravotnú starostlivosť.

     Želáme Vám dobrú chuť z dobrej čokolády a ešte lepší pocit z pomoci deťom v Afrike, ktoré to potrebujú.

    • Návrat žiakov do škôl 10. januára 2022

    • 7. 1. 2022
    • Od pondelka 10. januára 2022 sa budú prezenčne vzdelávať materské, základné aj stredné školy.

     Školy sa budú opäť riadiť Školským semaforom.

     Na školách budú podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva povinné rúška.

     V prípade pozitivity žiaka triedu zatvára riaditeľ.

     Rozhodnutie o zatvorení celej školy v prípade nepriaznivej situácie môže spraviť len regionálny hygienik, napríklad pokiaľ je na škole značná časť tried v karanténe či vysoký počet nakazených osôb.

     Žiaci 1.-2. ročníka vstupujú do budovy školy bočným vchodom a žiaci 3.-4. ročníka hlavným vchodom, žiaci druhého stupňa bočným vchodom vyhradeným pre II. stupeň ZŠ.    Vyučovanie bude prebiehať podľa riadneho rozvrhu hodín. Organizácia ŠKD ostáva nezmenená.

     Prosíme rodičov, ktorí prejavili záujem o AG samotesty, aby žiakov pred nástupom pretestovali a výsledok zadali cez EduPage.

     Zároveň je potrebné pred nástupom vyplniť cez EduPage v sekcií Žiadosti/Vyhlásenia Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

   • Vianočný les na Primaciálnom námestí
    • Vianočný les na Primaciálnom námestí

    • 6. 12. 2021
    • Aj tento školský rok sme sa zapojili do projektu Vianočný les, ktorý organizuje BKIS Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Žiaci 3.B pod vedením pani vychovávateľky Babinovej vyrobili vianočné ozdoby, ktorými bol stromček ozdobený.

      

     Ďakujeme za Vaše hlasy, vďaka ktorým sa naša škola umiestnila na 2. mieste.

    • Dištančné vzdelávanie 2. stupeň ZŠ

    • 3. 12. 2021
    • Podľa vyhlášky č. 276/2021 Regionálneho úradu Bratislava, sa s účinnosťou od 6.12.2021 prerušuje v Bratislavskom kraji prezenčné vzdelávanie žiakov 2. stupňa základných škôl.

     Žiaci 2. stupňa sa budú od 6. decembra vzdelávať dištančne podľa platného rozvrhu vo všetkých predmetoch okrem telesnej a športovej výchovy, techniky, výtvarnej výchovy, hudobnej výchovy, etickej výchovy, náboženskej výchovy a informatiky.

     Vzhľadom k tomu, že prechod vyučovania na dištančnú formu nie je prerušenie vyučovania, ale mení sa len forma vzdelávania, platia pre rodiča povinnosti vyplývajúce z bežného plnenia povinnej školskej dochádzky so všetkými dôsledkami.

     Žiaci 2. stupňa budú hromadne odhlásení zo stravovania v školskej jedálni.

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
   • MENSA Slovensko Spolupracujúca škola