• Novinky

   Zistite, čo je nové na našej škole
    • Výberové konanie na dodávateľa energií

    • 7. 10. 2021
    • Vzhľadom na skutočnosť, že SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. sa rozhodla ukončiť podnikanie v oblasti obchodu s elektrinou a zemným plynom najneskôr k 31.10.2021, vyhlasuje naša škola výberové konanie na nového dodávateľa energií.

     Bližšie informácie získajú záujemcovia na riaditeľstve školy.

    • Usmernenie k noseniu rúšok

    • 7. 10. 2021
    • Žiaci na základných školách nemusia od pondelka 4.10.2021 nosiť rúška počas vyučovania v triedach. Znenie aktuálnej vyhlášky s presným určením výnimiek nájdete na tomto odkaze.

     Nosenie rúšok je aj naďalej povinné v interiéri škôl mimo uzavretého kolektívu (napr. chodba, šatne, toalety). 

     ÚVZ nosenie rúška u detí aj naďalej odporúča a považuje ho za účinnú súčasť prevencie proti koronavírusu, ako aj ďalším respiračným ochoreniam.

      

   • Šachový krúžok
    • Divadelné kurzy v Petržalke

    • 30. 9. 2021
    • Kultúrne zriadenia Petržalky otvárajú nové divadelné kurzy pre žiakov a študentov základných a stredných škôl. Jedná sa o kreatívne kurzy, ktoré sa týkajú divadla či už po stránke hereckej, réžijnej, či scénografickej.

     Kurzy sú rozdelené do viacerých kategórii, ktoré sú ohraničené vekovo. Rozvrh kurzov je zatiaľ orientačný.

     Cena kurzov: 5€ za jednu hodinu / 20€ za mesiac (Do konca roka sa bude platiť mesačne)

     Prihlášku a ďalšie informácie o kurzoch posielajte na: kurzy@kzp.sk

     Viac informácií o kurzoch nájdete na TOMTO ODKAZE

    • Už druhý pápež blízko našej školy.

    • 16. 9. 2021
    • 14. septembra 2003 v blízkosti našej školy na námestí, ktoré je už pomenované podľa neho, bol svätý pápež Ján Pavol II.

     13. septembra 2021 do Petržalky prišiel pápež František. Je veľa krajín a miest, ktoré v dve tisícročnej histórii kresťanstva pápeži ešte nemali možnosť navštíviť. V našom meste, vedľa našej školy, sa môžeme pochváliť prítomnosťou 264. a 266. pápeža.

     Svätý otec František prišiel do Petržalky k Misionárkam lásky – sestrám Matky Terezy, ktoré sa starajú o ľudí bez domova v dome s názvom Betlehem, ktorý sa nachádza na Rovniankovej ulici. V rámci týždňa prípravy na návštevu pápeža sme v rámci hodín Náboženskej výchovy mali možnosť spoznať záhradu tohto miesta, kde nás obyvatelia Betlehema s radosťou vítali. K veľkej pocte našej škole prispela aj skutočnosť, že žiak 4A, Maximilián Sovič so svojimi sestrami vítal pápeža Františka chlebom a soľou na letisku a prezidentskom paláci. Niektorým našim žiakom  i kolegom pápež František zakýval z auta pri „náhodnom“ stretnutí v uliciach Petržalky. Iní ho boli privítať pri dome Betlehem. Ďalší sme za ním putovali do Šaštína v deň sviatku Patrónky Slovenska. Veríme, že prítomnosť a Požehnanie pápeža v Petržalke zanechá v našich srdciach radosť a nádej aj v tomto náročnom období.

     Ľubomíra Semešová

     Súvisiace FOTO

  • Partneri

   Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu